DELA

Surt, sa räven

Liberalernas taktik i opposition har från första stund i besvikelsen över valresultatet 2011 varit att intala sig själva och andra om att landskapsregeringen ska misslyckas i sina strävanden.
Nu händer det som inte ska få ske. Nämligen det att regeringen Gunell levererar det man har lovat och dessutom uträttar mer än många regeringar gjort på länge. Det beror på att de tre partiernas gemensamma strävan efter en ekonomi i balans och en positiv utveckling för Åland generellt är det som varit ledstjärnan i arbetet.
Regeringssamarbetet har dessutom varit stabilt. Jämför regerandet och den parlamentariska situationen i Sverige och Finland under motsvarande år.

Att lyfta fram frågan om den allmänna tandvården som ett exempel på svikna löften känns mer och mer desperat. Faktum är att allmän tandvård införts för personer till och med 27 år från tidigare 24 år, för personer som bor på Stiftelsen Hemmet, De gamlas hem, Trobergshemmet och de Sunnanberg samt för alla i skärgården.
Något liberalerna anser vara en diskriminerande förmån för skärgårdborna. Den första etappen av reformen innebar att 2 300 ålänningar fick rätt till allmän tandvård. Under 2015 kommer ÅHS att öppna dörrarna till den allmänna tandvården även för personer som lever under den relativa fattigdomsgränsen och har en årsinkomst under 15 800 euro. Då utökas andelen ålänningar som får tillgång till allmän tandvård till 3 400. Det är ett faktum som är svårt att komma ifrån att det skett en stor förändring och stora framsteg mot målet att ge alla ålänningar rätt till allmän tandvård.
Det målet kommer socialdemokraterna att fortsätta arbeta för. Om fler partier skulle stöda oss i dessa strävanden, skulle vi fortare kunna ge ålänningarna den möjligheten. Hittills är det endast socialdemokraterna som aktivt drivit frågan. Jag ber därför liberalerna ge besked.
Kommer ni ifall ni sitter i regeringsställning efter valet 2015 att skära bort den rätt till allmän tandvård som nu införts för skärgårdsbor, personer mellan 24 och 27 år samt personer med en årlig inkomst under 15 800 euro? Dags för liberalerna att säga vad de vill i denna fråga. Hittills har den liberala tandvårdspolitiken mest varit dubbla budskap eller mot alla konkreta reformer och för mera utredningar.
Upp till bevis!

Det är sant att budgeten för 2015 inte är i balans. Men budgeten är inte sanningen. Den får vi uppleva när bokslutet för 2015 fastställts. Det är en medveten underbudgetering för att stimulera den svaga konjunkturen. För socialdemokraterna är en ekonomi i balans det centrala.
Med det menar vi att ekonomin under en konjunkturcykel är sådan att intäkterna är minst lika stora som kostnaderna samt att de influtna medlen täcker utbetalningarna. Det är skillnad mellan ekonomi i balans och budget i balans.
Låter det svårt? Det är det inte om man vill förstå.
Barbro Sundback (S)