DELA

Sunt förnuft och Bio Savoy

Det är otroligt vilken respons jag erhållit för min insändare om Bio Savoys fasad. Det är intressant vilken otrolig opinion det finns bland allmänheten mot byggnadsnämndens krav på rivning av den just färdigställda fasaden.

När man tänker att man tidigare hade en fasad som var totalt havererad och förstörd till att ha fått en fasad lika den ursprungliga och som nu är hel och vacker förstår jag bra allmänhetens ilska.

När man bygger nytt eller renoverar i dag år 2015 har man lagar och normer som stipulerar hur man får bygga och hur man skall utföra olika moment för att erhålla det förväntade resultatet av byggnationen. Avviker man från dagens normer och lagstiftning måste man rätta till felen.

Man försöker undvika byggnadssätt som man vet att har misslyckats och som kräver mycket underhåll i framtiden.

Det var intressant att lyssna på vår stadsdirektör i lokal tv där hon redogjorde hur tiden varit sedan hon tillträdde som stadsdirektör. Hon nämnde bla att sunt förnuft har varit bra i olika situationer i hennes arbete. Det var glädjande att höra och inger hopp för Mariehamn.

En intressant reflektion angående Bio Savoys fasad är att det gjordes provmålningar på den västra fasaden efter att den nya putsen var gjord, för att hitta en snygg färg som stadsarkitekten skulle godkänna och ge ”grönt” ljus för. Så skedde och så blev färgen.

Nu kan man dock fråga sig vad det är för vits att provmåla på en fasad som, när den var färdigt målad, måste rivas….? Kan man kalla det för sunt förnuft?

Nu har man under 30 års tid sett en fasad i förfall utan att några ingrepp gjorts. När det äntligen blivit en förändring så låt nu den nya fasaden vara, så får vi se hur den håller för väder och vind. Skulle det uppstå problem är jag säker på att byggherren kommer att åtgärda dessa på ett eller annat sätt utan att det drabbar staden. Detta anser jag att är sunt förnuft!

Sten-Åke Häggblom