DELA

Sundback har skaffat pudel

Politik är en konst, anser en del. Inom de politiska livet kan en del en dag tycka en sak och följande dag tycker de något annat. Man brukar kalla det för att göra en pudel. Följden blir att trovärdigheten för politiker inte är särskilt stor. Ärlighet, saklighet och objektivitet anses inte vara ledorden. Jag tycker att det är tråkigt att det blivit så, men jag förstår det också. De politiker som försöker leva upp till löften som givits, sköljs även de iväg i strömmen tillsammans med de mindre seriösa politikerna.

Denna inledning med anledning av Barbro Sundbacks inlägg i NÅ måndag 12.2 angående folkpensionerna.Viveka Eriksson, Anders Eriksson och jag samt våra partier har tillsammans senaste höst försökt att åländska pensionärer med låg pension skulle få ett Ålandstillägg, men detta har däremot inte BS eller någon annan socialdemokrat arbetat för. Förslaget i lagtinget gick inte igenom då en majoriteten tyckte att detta var en dålig idé. Vi som lade förslaget gjorde det av den enkla anledningen att allting kostar lika mycket för människor med låg pension såväl som för dem med hög inkomst. Många har idag ett Ålandstillägg till sin lön för att levnadskostnaderna är högre här än både i Sverige och Finland.
Döm om min förvåning då vi nu tar del av socialdemokraternas ordförande, riksdagsvalskandidat, Barbro Sundbacks uttalade vilja att arbeta för fattiga, speciellt kvinnliga, pensionärer.

Jo nu duger det, när valet står för dörren. Man hoppas från sossarnas sida naturligtvis att människor glömt och enbart ser till nuvarande uttalanden. BS vill profilera sig genom att säga att hennes prioriterade frågor är pensionerna. Naturligtvis skall socialdemokraternas nuvarande inställning att hjälpa pensionärer med låg pension ses i ljuset av att det är en upprepning av de finländska socialdemokraternas valprogram. De flesta partier i Finland arbetar för den här frågan så vem man än lägger sin röst på av de åländska kandidaterna så arbetar de för just den här frågan.

Ytterligare kan man bara konstatera att BS blandar ihop åländsk behörighet såsom äldreomsorg, ÅHS-avgifter och bland annat kommunala avgifter med motsvarande i Finland. Man börjar fundera om BS vet vem hon skall representera och var, i sin iver att vinna utsatta gruppers gunst.
Vill BS arbeta för äldre omsorgen skall hon nog inte börja i Helsingfors. Som högsta verkställande politiker i Mariehamns stad skall hon se till att Mariehamn har tillräckligt antal äldreomsorgsplatser. Enligt uppgift i media står för tillfället 25 äldre i kö utan att ha en hållbar lösning i sikte. Lägg därtill BS frieri till Järsö-Nåtö området i Lemland vars främsta önskan är att ha framtida äldreomsorgsplatser tryggade.

Vi kan lägga det här inlägget från BS till den växande högen med populistiska utspel.
Alliansmamman
Gun-Mari Lindholm