DELA

Sunda goda råd

Eftersom Ålands vattenbolag ej tycks bry sig om att varna och värna om en så viktig sak som att i torkans tider ska man vara noga med vattnet, så gör jag det istället.

Jag har ju i mitt liv lärt mig att tänka och handla längre än näsan är lång. För det första: duscha två gånger i veckan med så lite vatten som möjligt. För det andra: håret tvättas två gånger och då gäller samma principer. För det tredje: till enbart hushållet köper jag en fem liter källvattendunk. För det fjärde: blommor får vatten två gånger i veckan. För det femte: när jag gör kaffe eller te brygger jag alltid bara det som går åt. För det sjätte: byker gör jag med två veckors mellanrum och alltid i full maskin. För det sjunde: sportfälten kan man ej slösa med med vatten på, hushållen är ju viktigast och måste prioriteras i första hand!

Jag hoppas att ni som läser detta tar det här på allvar för vi behöver alla hjälpas åt för att få ett bättre resultat.