DELA

Sund säger nej

Två av tre Sundsbor säger nej tack till kommunsammanslagning med Finström och Geta. Detta trots att kommunindelningen initierats av de tre kommunerna själva. Eller för att vara tydlig, processens främsta pådrivare har varit nuvarande regeringspartier liberaler, socialdemokrater och moderater.

Jag har inget att anmärka mot detta. Politik är att vilja och beslutet har tillkommit i demokratisk ordning. Men många av centerfolket, och även andra, är tveksamma. Det finns fortfarande många öppna frågor och tidtabellen känns mer än forcerad. Centern i kommunerna har valt att använda sig av ett vedertaget demokratiskt verktyg – rådgivande folkomröstningar- och vill därigenom efterhöra kommuninvånarnas åsikter.

Hittills har folkomröstningar hållits i sex kommuner. Oberoende om kommunera står inför en kommunsammanslagning med tvång eller på så kallad frivillig väg är resultatet det samma. Kommuninnevånarna säger Nej.

Om det sen är landskapsregerings kaxiga attityd, brist på information, kommuninvånarnas ovilja att förlora sin närservice (vård, omsorg och skola) eller något annat låter jag vara osagt. Men faktum kvartstår. En majoritet av de tillfrågade, i detta fall Sunds kommun, säger här och nu Nej tack till frivillig kommunsammanslagning enlighet med det upplägg och den tidtabell som nu råder.

Hur kommer vi vidare? Centern fortsätter att jobba för hela Åland. Vår bedömning är att den största utmaningen för våra kommuner i nuläget är barnskyddet, missbrukarvården, handikappservice samt individ och familjeomsorg. Utmaningen ligger i att tillhandahålla spetskompetens samt klara de ekonomiska utmaningar som är förknippade med dessa områden.

Vi har därför initierat och drivit processen om Kommunernas socialtjänst (KST) som vi ser som en garant för trygg och likvärdig vård för alla.

Och avslutningsvis. Landskapsandelssystemet ska utformas och användas på ett sådant sätt att det tryggar en likvärdig service för invånarna på hela Åland och inte som en spargris för finansministern.

VERONICA THÖRNROOS (C)

PARTIORDFÖRANDE