DELA

Sund prioriterar golfande invånare

Med två argument försöker kommunstyrelsen i Sund köra över de kommuninvånare som protesterar mot exploatering av Stornäset.
Argumenten är de två gamla vanliga: ”utveckling” och ”arbetsplatser”. Vi har hört argumenten förr. I detta fall blir det dessutom nästan bara frågan om ”utveckling” eftersom ett arbetsplatsargumentet för banan i Kastelholm är att bättre kunna utnyttja den arbetskraft som redan finns. Boendet vill golfklubben själv ta hand om för att få lönsamhet i sin verksamhet.
Och naturen behöver ingen utveckling!

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att värna om alla kommuninvånares trivsel och behov, inte bara golfspelarnas. Nu gäller det dessutom alla ålänningars strand-och strövområden som golfklubben vill ha för att förbättra sin lönsamhet. Det är den krassa verkligheten som man försöker dölja bakom orden ”utveckling”, ”arbetsplatser” och ”ringeffekter”.
Den här gången låter vi oss inte köras över lika lätt.

Styrelsen för Stornäsets vänner