DELA

Sund har råd med hyreshus

Jag och några med mig i Sund, vill att Sunds kommun investerar i hyresbostäder. Företrädare för Sunds kommun, har i media, framfört att Sunds kommun inte har råd att investera i hyresbostäder.

Ett påstående som helt saknar grund. Ännu har inga underlag visat att investering i hyresbostäder skulle belasta ekonomin i Sunds kommun. Tvärtom, det har hela tiden framhållits att bygget av hyresbostäder skall finansiera sig själv genom hyresintäkter. Dessutom så har erfarenheten av de hyresbostäder som redan finns, visat, att ett litet men ändå ett överskott kunnat redovisas från kommunens hyresverksamhet.

Därtill borde också adderas skatteintäkter och framtidstro som de boende med all sannolikhet bidrar med.

Det råder stor brist på bostäder på Åland. Samtidigt som man hoppas på att inflyttningen till Åland ska öka. En förhoppning som vi i Sund delar. En inflyttning som Sund gärna vill ha en del av. Speciellt ute på landsbygden är bristen på hyresbostäder stor. Sunds kommun har redan ett antal hyresbostäder som hela tiden är belagda. Så det finns efterfrågan. Även i Mångstekta.

Det finns också ett antal förberedda tomter att bebygga och ett privat planerat bostadsområde är i slutfasen av planeringsprocessen. Men för inflyttare som behöver en bostad från dag 1 (ett), är köp av tomt och bygge av eget hus inget alternativ. Detsamma gäller unga familjer som saknar det grundkapital som krävs för eget bygge.

Det anförs att bygge av bostäder skall privata entreprenörer göra. Kommuner ska inte ägna sig åt att bygga bostäder. Det kan vara giltigt i Mariehamn och dess närhet. Men i en glesbygd som Sund, och enligt åländska mått mätt, ”långt bort från centralort”, så saknas de ekonomisks incitament som är en förutsättning för ett privat finansierat bostadsbyggande. Sunds kommun kan leva med en återbetalningstid på 30 – 40 år. En privat investerare gör sig inget besvär med så långa återbetalningstider.

Att bygga och erbjuda bostäder är en av de bästa åtgärder en kommun kan göra för att locka till inflyttning. Så mitt påstående blir, att Sunds kommun har råd och måste ha råd att bygga hyresbostäder. Om man ska undvika att bli en avfolkningsbygd utan framtidstro.

Bengt Hagström

Sund