Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Suicidprevention är livsviktigt

10 september är suicidpreventiva dagen. Suicid är en mänsklig tragedi som inte bara påverkar offren utan också deras familjer, vänner och kollegor. Och det är ett faktum att suicid, precis som till exempel olyckor och sjukdomar, medför samhällsekonomiska konsekvenser i form av resurser som förbrukas, produktionsbortfall samt en omfattande förlust av potentiella levnadsår. Jag tror vi måste jobba för att minska suicidfallen på många olika sätt och från många olika håll.

I Nordiska rådet har jag tagit initiativ till ett förslag, genom den socialdemokratiska gruppen, om hur Norden kunde jobba med suicidprevention gemensamt. Jag är övertygad om att vi kan lära av varandra, och se till att hjälp finns att få, vare sig du bor i Mariehamn, Köpenhamn eller Nuuk.

Det känns glädjande att Nordiska Rådets välfärdsutskott nu kommer att ha detta som en högprioriterad fråga framöver. Man samlar just nu in inspel från de nordiska länderna för att kunna gå vidare med förslaget som går ut på att fokusera på utsatta grupper och:

– att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att arbeta för att minska självmorden i varje nordiskt land med 25 procent till år 2025, där målet på längre sikt bör vara en nollvision i Norden

– att arbeta för en gemensam nollvision rörande självmord bland barn och unga under 18 år i Norden

– att genomföra seminarium och/eller rundabordssamtal för ett ökat kunskapsutbyte rörande suicidprevention i Norden.

Jag tror inte det finns någon lösning som fixar allt, men vi måste ha en grundinställning om att ett självmord är ett för mycket.

TONY WIKSTRÖM