DELA
Foto: Erkki SantamalaGRÖNT Anderssons Gästhem och Silverskär har nyligen beviljats förnyade Green Key-certifieringar.

Succé för första året med Green Key

I början av 2014 lanserades miljöcertifieringen Green Key på Åland. Åland blev därmed den första regionen i Finland som erbjöd logianläggningar möjligheten att utveckla och strukturera sitt miljöarbete genom Green Key-programmet. Trots att programmet redan har funnits i över 20 år så har en stor utveckling skett de sista åren och idag erbjuds programmet i 50 länder, däribland alla nordiska länder. Programmet utvecklas i rasande takt i Finland där 30 anläggningar är certifierade och tre av de certifierade anläggningarna finns på Åland.

Green Key Åland bedriver aktivt samarbete med Green Key Finland, men programmen är oberoende varandra. Programmet har lokal styrning för att de åländska anläggningarna ska ha möjlighet att få stöd i sitt arbete på svenska, för att kriterierna ska kunna anpassas till lokala förutsättningar och för att uppnå maximal nytta med programmet på Åland.

Den 14.10 blev Anderssons Gästhem och Silverskär beviljade förnyade Green Key-certifieringar, eftersom de erhöll certifieringen första gången för ett år sedan. Båda anläggningarna har väldigt goda erfarenheter av det första året som Green Key-anläggningar.

– Omdömet om vårt boende har varit ännu positivare än tidigare och vi har haft mer gäster än någonsin den här sommaren, säger Anette Andersson vid Anderssons Gästhem.

– Vi riktar oss delvis mot företag. Många företag idag har en miljöpolicy vilket innebär att de föredrar miljöcertifierade anläggningar då de reser. Vi har genom vår Green Key-certifiering möjlighet att delta i anbudsförfrågan och kan bevisa att vi har ett strukturerat miljöarbete, säger Fia Karlsson vid Silverskär.

Ledningen och upprätthållandet av Green Key Åland sker genom ett aktivt samarbete mellan Ålands Natur & Miljö, Visit Åland och Ålands Näringsliv. Organisationerna ser programmet Green Key Åland som en vital del för att nå visionen om ett grönt Åland i ett blått Östersjön och visionen om att Åland kan bli en hållbar destination. Visionen om en hållbar destination ser organisationerna i sin tur som ett oerhört viktigt delmål för ett hållbart Åland år 2051.

– Vi ser arbetet med Green Key som ett viktigt steg för det lokala hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsarbetet i sig anser vi är en förutsättning för att Ålands attraktionskraft som destination bibehålls och förstärks, säger Micke Larsson, ordförande i Ålands Natur & Miljö.

– Utvecklingen med ett strukturerat miljöarbete kan liknas med WiFi. Tillgänglig WiFi gick snabbt från att vara ett mervärde till en hygienfaktor, något som är ett viktigt kriterium för att besökaren väljer anläggningen. En miljöcertifiering kan inom snar framtid vara ett villkor som gemene gäst beaktar vid val av resa och anläggning, säger Anders Ekström, VD vid Ålands Näringsliv.

– Vi tar arbetet med Green Key Åland med oss som en inspiration för att i ännu större grad beakta hållbarhet i Visit Ålands verksamhet inför kommande verksamhetsår. Vi är väldigt glada för att ett verktyg erbjuds som både passar stora och små anläggningar på Åland, så att alla har en möjlighet att utveckla miljöarbetet på anläggningen, säger Lotta Berner Sjölund, VD vid Visit Åland.

Högskolan på Åland, Ålands Landskapsregering och Green Key Finland är också delaktiga i samarbetet genom att medverka i programmets styrgrupp och jury. Green Key är en internationell miljöcertifiering för logianläggningar, och för att erhålla certifieringen arbetar logianläggningen för en minskad miljöpåverkan genom strikta kriterier. Arbetet ger ringar på vattnet genom att de anställda i hög grad involveras i arbetet, gästerna får möjlighet att delta och anläggningarna gör även upp krav på sina leverantörer.

– Intresset för vår cykeluthyrning har varit stort i år. Vi har informerat gästerna om vår lokala frukost, vilket har fått väldigt positiv respons. Trots att beläggningen har varit större i år har konsumtionen av vatten minskat med – 6 % och el med – 15 %, säger Anette Andersson.

– Vi tänker på miljöns bästa i stort och smått – från våra inköp till uppvärmning med solpaneler och bergvärme. För Silverskär har det alltid varit viktigt att belasta miljön så lite som möjligt. När vi nu är Green Key-certifierade har vi en miljömärkning som bevisar det och vi kan förmedla vårt engagemang till våra gäster, säger Johan Mörn vid Silverskär.

Förutom Anderssons Gästhem och Silverskär är även Hotell Arkipelag Green Key-certifierat.

Brobacka Gästhem, Djurviks gästgård och Park hotell har ett aktivt miljöarbete med målet att erhålla certifieringen. I år upprätthålls det lokala Green Key-arbetet förutom certifieringsavgifter med Ålandsbankens Miljöbonus.

– Det första året med Green Key Åland har gått över förväntan. Vi har en väldigt givande dialog med deltagande anläggningar. Det är otroligt inspirerande att följa anläggningarnas miljöarbete, inspirera anläggningarna att ta ytterligare steg i miljöarbetet och att få möjlighet att utveckla ett starkt, globalt program på lokal nivå för att på ett väldigt konkret sätt bidra till miljöåtgärder som gör skillnad för Åland både som samhälle och turistdestination, säger Karin Rosenberg, local manager för Green Key.

Karin Rosenberg, Green Key