DELA

Succé för söndagens folkomröstningar

Söndagens totalt sex kommunala folkomröstningar är en succé redan före engagerade invånare börjar söka sig till vallokalerna. Utan tvivel har detta demokratiska instrument starkt bidragit till att anhängarna av tvångssammanslagning inom Lib, MSÅ och S tvingats backa från den ursprungliga tidtabellen om nya kommuner redan från 2020.

Enligt de nya riktlinjer som presenterades för regeringsblockets egen politiska referensgrupp för en vecka sedan, blir kommunalvalet den 20 oktober 2019 i högsta grad ett val om den egna kommunens framtid. Alla som tycker att en centraliserad service och ökat tjänstemannastyre är enbart positivt, ska förstås stöda dagens regeringspartier.

Undertecknade välkomnar varmt beskedet om att demokratiska spelregler i högre grad kommer att styra processen framöver istället för den nuvarande diktatpolitiken uppifrån. Söndagens omröstningar ger ändå var och en i de sex nu aktuella kommunerna en möjlighet att säga sin åsikt. Lockropen från i synnerhet liberalerna om att större enheter ger bättre vård, omsorg och skola bör tas med en stor nypa salt eftersom samma parti går i spetsen för att underminera den kommunala ekonomin.

Harry Jansson
Runar Karlsson

Lagtingsledamöter Centern