DELA

Styrkan med lärarkåren är mixen

Jag anser att det är mycket tråkigt att Rainer Juslin i sin insändare hävdar att genom behörighetskraven i förordningen gällande klasslärare så får de åländska eleverna det sämre. Jag vill nog hävda att risken är att de åländska eleverna får det sämre om Åland inte visar att vi vill välkomna tillbaka de åländska lärarstuderande.

Då kommer vi inom snar framtid att inte ha tillräckligt med behöriga lärare i våra grundskolor och ett faktum är att många av våra studerande väljer att studera i Sverige. Styrkan med lärarkåren på Åland är mixen som vi har på Åland och det ska vi värna om. Vi måste använda vår självstyrelse i utvecklingen vad som är bäst för Åland. Den här regeringen har under året fått ta många kamper utifrån självstyrelsen och kommer inte att backa på den frågan.

Politik är att vilja och visa riktningen, vilket jag tidigare har sagt.

Anton Nilsson lyfte i sitt EU-brev under veckan i Ålandstidningen att syftet med EU-direktivet gällande yrkeskvalifikationer är att underlätta för den fria rörligheten inom EU samt att den primära frågan är hur vill vi ha det. Ett nytt EU direktiv är även proportionalitetsprövning inför reglering av yrken. Orsaken till det nya direktivet är att EU ytterligare vill betona den fria rörligheten inom unionen.

Slutligen har det varit en bra diskussion men konstaterar att vår syn på frågan är olika och att vi båda värnar om att våra åländska elever ska ha behöriga lärare men med olika infallsvinklar.

ANNIKA HAMBRUDD (C)

UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER