DELA

Styrelsens jobb är att fatta beslut

Camilla Gunell (S) verkar inte ha någon förståelse för vad ett nämnd- eller styrelseuppdrag innebär. Det är skrämmande att Gunell inte har förstått innebörden av dessa uppdrag, trots att hon under en lång tid har haft många tunga politiska åtaganden.

Ledamöter inom den offentliga sektorns nämnder och styrelser saknar ofta kompetens inom verksamhetsområdet för nämnd eller styrelse. Av denna orsaken driver ledande tjännstemän oemotsagt igenom allehanda förslag, vilket har fört det nu rådande tjänstemannastyret.

Huvuduppgiften för nämnder och styrelser har blivit att ta ansvaret för besluten och skydda tjänstemännen. Nämnd- och styrelsemedlemmar agerar ofta som nickedockor, i stort sätt en onödig och kostsam funktion.

Uppdraget för en styrelse eller nämnd är att fatta beslut. En chefs uppgift är att föredra och bereda ärenden och genomföra styrelsens eller nämndens beslut. En bra chef är den som accepterar sin roll. En chef som motarbetar majoritetens beslut bör inte ges möjlighet att fortsätta eftersom sådan beteende synnerligen försvårar ett konstruktivt styrelse- eller nämndarbete.

Det är inte trovärdigt av Gunell att bedöma någon baserat på andrahandsuppgifter. Det är ännu mindre trovärdigt när det handlar om uppgifter efter en omröstningsförlust från en besviken partimedlem.

Camilla Gunell har ännu inte insett att vi alla, inklusive offentlig sektor, måste dra sitt strå till stacken för att upprätthålla viktiga och fungerande samhällsfunktioner i dessa tider på ett ekonomiskt, funktionellt och effektivt sätt.

BÖGE HOLMBERG