DELA

Styrdokument på De gamlas hem

Det var med stort intresse jag läste i Nya Åland om De Gamlas Hems förbundsfullmäktiges möte den 25.7 2011. Det stora viktiga ordet är nu styrdokument. Och jag är den första att poängtera vikten av dessa. När jag blev anställd som föreståndare i medlet av juni 2008 skrev jag redan samma höst De Gamlas Hems första personalpolitiska program, ett oerhört viktigt styrdokument som aldrig tidigare funnits! Styrelsen var nöjda med att ett sådant styrdokument nu fanns. Visserligen gjorde man genast efter antagandet av programmet ett undantag, för att ”det passade bättre” och man läste det inte heller i februari då jag anmälde trakasseri mot mig, trots att mobbning finns nämnt där. Styrdokument skall inte bara finna utan också följas!

Under min tid som föreståndare/vårdchef antogs också ett styrdokument om informationsflödet på DGH och ett styrdokument om riskhantering och riskanalys som styrelsen var nöjda med. Styrdokument om brandinformationen förnyades och uppdaterades också under min tid. Det styrdokumentet hade visserligen funnits men inte reviderats sedan 1994! När det gäller uppvaktning av personal hittade jag i slutet av år 2010 ett styrdokument, i form av ett styrelsebeslut från 1960-talet, där också alla summor var i mark. Det styrdokumentet reviderade jag och tog det med till styrelsens möte 29.11 2010, men styrelsen valde åtminstone då att inte ta upp det ärendet.

Någon räddningsplan fanns inte heller, och jag tog fram blanketter för att göra upp en sådan, och presenterade dem, och överräckte dem till den person som då var ansvarig för fastigheten. Det blev inte gjort!
Under min tid togs också fram en läkemedelsbehandlingsplan, och hygienföreskrifter delades ut till alla avdelningar. Något sådant hade inte heller tidigare funnits. Avsaknaden av styrdokument om intern kontroll påtalades redan vid revisionen av bokslutet för år 2009. Det var styrelsen medveten om!

De Gamlas Hem har funnits sedan 1965, och i 24 år har det funnits en förvaltningschef som haft det övergripande ansvaret över hela kommunalförbundet! Jag var vårdchef i ca 1 år! Och under min tid togs det fram flera styrdokument. Och under det år jag var vårdchef var ekonomichefen fortfarande ansvarig för fastigheten. Att nu nämna att inte hyresavtal och arrendeavtal är up to date, och faktiskt insinuera att allt detta är ogjort i samband med uppsägningen av mig verkar krystat.

Vem som helst kan rada upp styrdokument som måste finnas, det är ingen konst. Men man måste också komma ihåg att styrdokumenten också skall användas. Om man skriver ett styrdokument över hur man tar in klienter, så visst är det bra, men det är medlemskommunerna som till stor del bestämmer över sina egna platser.
Under årtiondenas gång har det funnits styrelser och förbundsfullmäktigen som aldrig reagerat på att inte styrdokument funnits? Och den styrelse som sitter nu hade alla chanser i världen att gå igenom alla styrdokument i samband med att nya togs fram, varför ingen reaktion då?
Inte kunde väl styrelsen anta att en person som inte fick ens 1 timmes introduktion i vad arbetet som föreståndare, sedermera vårdchef skulle gå ut på, från ingenstans skall kunna förstå att man anställts till ett kommunalförbund utan adekvata styrdokument? Och Harry Jansson sade i sitt TV-framträdande den 1.3 2011 att 25 styrdokument fattades! Har inte styrelsen på 5 hela månader fått fram dessa styrdokument? Jag borde ju ha klarat det på ungefär samma tid!

Jag förstår så väl varför man nu börjar ”lägga locket på” när det gäller informationsflödet. Nu kanske det finns någon annan som faktiskt är ansvarig och inte bara jag. Under uppsägningsprocessen av mig har man sannerligen låtit locket vara helt borta och låtit vad som helst koka över. Men nu när jag äntligen är borta, måste locket tillbaka…
Kerstin Wikgren