DELA

Stugturismen på utdöende

Ålands Stuguthyrarförening är en intresseförening för de åländska stuguthyrarföretagen och en majoritet av våra medlemmar har sin verksamhet på landsbygden och i skärgården. Många av oss har varit verksamma i flera årtionden och medelåldern bland företagarna är hög.

Stuguthyrning har funnits länge på Åland och var under flera decennier en av hörnpelarna i den åländska turismen. Situationen idag ser helt annorlunda ut, det tillkommer inga nya stugbyar och så gott som varje år läggs en eller flera stugbyar ner eftersom det inte finns köpare.

På sikt är det en ödesdiger utveckling av stugturismen. För att det ska vara ett begrepp att hyra stuga på Åland måste det finnas ett relativt stort utbud.

Det är en omöjlighet att i dag starta upp en stugby från början. Det går inte att få lönsamhet i en verksamhet som innebär att du först måste köpa mark och sedan bygga stugor för uthyrning och knappast skulle någon bank tro på ett sådant projekt. Med den här bakgrunden är det oroande att se vilka möjligheter det finns för stugföretagarna att söka stöd för renovering och standardhöjning.

Möjligheten att få stöd för renovering finns inte och nu är även möjlighet att få stöd för standardhöjning helt borttagen för stuguthyrarna, medan hotell kan få stöd för detta ändamål. Så gott som alla hotell på Åland ligger i Mariehamn, medan stuguthyrningen sker på landsbygden. Ser man detta ur ett regionalt perspektiv så är det ytterligare en utarmning av den åländska landsbygden.

Landskapsregeringen borde fundera på om man vill ha stugturismen kvar över huvud taget på Åland. I så fall bör man vidta åtgärder, för med den här avvecklingstakten finns den inte kvar länge till.

Vi stuguthyrare tycker att den åländska stugturismen har potential att utvecklas. Stugbyarna är ofta familjeägda och småskaliga och erbjuder en personlig service i en lugn och rofylld miljö. Få ställen kan konkurrera med Åland om att erbjuda en enskild stuga vid havet.

STYRELSEN FÖR ÅLANDS STUGUTHYRARFÖRENING