DELA

Studiestödsansökan på nätet snart möjlig

Kommentar till Nya Ålands ledare den 22 september om handläggningen av studiestöd.
Det ärende som kommenteras i ledaren är nu uppklarat med den sökande och vederbörliga ursäkter för fördröjningen har framförts. En genomgång av rutinerna har gjorts för att undvika att liknande informationsmissar sker i framtiden. I övrigt vill Ams framhålla följande.
Studiestöd beviljas enligt nuvarande bestämmelser för ett läsår åt gången, det vill säga man lämnar in en ny ansökan för varje läsår. Om detta informeras på vår hemsida, på Facebook, vid eventuell annonsering och hos Ams. Ingen individuell påminnelse görs för att påminna om läsårsansökan.
Om en ansökan som lämnats in inte är komplett informeras den sökande genast om detta, per e-post, per brev eller vid personligt besök.
Anhållan om förlängd studiestödstid är aktuell om den maximala studiestödstiden för högskolestudier är uppnådd, det vill säga 55 eller 70 månader. En sådan anhållan ersätter inte en läsårsansökan, men kan göras samtidigt.

Ams avsikt är att alltid informera så bra och effektivt som möjligt. Den brådaste tiden med tanke på studiestöden är juli-oktober men vi strävar till att handläggningstiden ska vara så kort som möjligt.
När det gäller studiestödsansökan på nätet är en sådan sedan länge beställd och utlovad. Så snart alla bitar i systemet som behövs fungerar som de ska kommer den att genomföras.
Kerstin Sundman,
handläggningschef
Casper Wrede,
myndighetschef