DELA

Studiebidragens start ska börja när man börjar studera

Något som jag tänkt på de senaste veckorna är studiebidragen vi ungdomar får när vi fyller 17 år och studerar. Sedan när man slutar studera tar studiebidraget slut. Borde inte studiebidragen vara en inkomst för de studerande när man har börjat studera vid nästa skola efter grundskolan?

Nu i alla fall så är inte andra stadiets skola obligatorisk vilket innebär att man betalar allt sitt skolmaterial själv. Då ska studiebidragen börja redan då man börjat studera i andra stadiet istället för att vänta på att man fyller 17 anser jag. Min åsikt är att eftersom man slutar att få bidraget när man inte studerar längre, borde man väl börja få det när man börjar studera. Det är mycket mer logiskt enligt mig. Vissa fyller senare på året också och får då studiebidraget senare och kanske har svårt med att betala skolmaterial.

Jo, det är klart man har barnbidraget också men det ska täcka andra saker som kläder och mat och de flesta föräldrar och vårdnadshavare väljer att inte ge bidraget till sina barn.

Jag ser också inte hur det är rättvist bara för att man fyller år senare på året. Om två personer som studerar lika länge, den ena fyller tidigt och den andra sent på året. I längden så kommer personen som fyller tidigt på året tjäna mera än personen som fyller sent om studiebidragen fortsätter på detta vis. Jag vet att det är bara ett års skillnad, men tycker ändå att det i längden blir konstigt. Gör det rättvist för alla studerande genom att starta studiebidragen tidigare!

TANKEFYLLD ELEV I STRANDNÄS SKOLA