DELA

Studentbostäderna fint och välplanerat projekt

Varför attackerar socialdemokraterna planen att bygga studentbostäder?
Den socialdemokratiska oppositionen i Mariehamn, Kemetter-Hallbäck, skriver i en insändare att studentbostäderna skulle hellre byggas på parkmark vid Neptunigatan och röstar i stadsstyrelsen mot projektet på Apalängen. Martin Nilsson anser i sin insändare att projektet skapar lyxbostäder med skyhöga hyror.
Stadsutvecklingsnämnden (SUN) var dock helt enig om om planeringen och förverkligandet av projektet på Apalängen. Planeringen av området och utformningen av byggnaden fick odelad beröm. Man ansåg att projektet var av största behov och akut. Området och huset skulle ge en värdig och ändamålsenlig möjlighet till studerande och unga familjer att bo med rimliga kostnader samt med goda kommunikationer till läroanstalter och service. Observera att också unga familjer vid start skulle få lämpliga bostäder på detta vackra, natursköna området.
Alternativ placering vid Neptunigatan raderades redan i initialskedet av projektering. Det tilltänkta området där är via generalplan parkmark i naturtillstånd och hör till Klintens industriområdets gröna lungor. Mittemot på andra sidan av gatan finns värmeverk med rykande skorsten. Dessutom är läget på en brant nedanförsbacke mot norr, dit solskenet inte når många timmar på dagarna.
Apalängen är reserverad på generalplan för bostäder och är gammal åkermark som numera har använts periodvis som fårbete. Topografin i närområden ger faktiskt inte heller med nybygget nämnvärda hinder för utsikten till inre Svibyviken för närboende. Lätta trafiken, gång- och cykelbanorna, är välorganiserade och trafiksäkra medelst tunnlar.
Avstånden till Hotell- och Restaurangskolan samt Yrkesskolan är ungefär lika långa.

3D-bilder är endast ett hjälpmedel för att illustrera proportioner på planerade byggnader och omgivningen. Man dekorerar bilderna med diverse “bakgrundsmaterial”, så som människor, träd, bilar och även i detta fall,som Martin Nilsson har observerat, träningsutrustningar utomhus. Allt detta samt övriga skisser och ritningar är inte obligatoriska i detalj när bygget förverkligas.
Det är byggnadsinspektionen som slutgiltigt fastställer ritningarna, behövliga detaljer, materialval m.m. via dialog med entreprenören. Entreprenören, Ålands Bygg AB, har ambition att bygga möjligast förmånliga hyreslägenheter till studerande och unga familjer, välplanerat på vackert och värdigt ställe i Mariehamn. Mariehamns stad kan vara tacksam för nyttigt samarbete i detta sammanhang. Senare kan boende förhandla om diverse detaljer under bolagsstämmor och dylika arrangemang.
Jag hoppas verkligen att inget politiskt käbbel sätter käppar i hjulen på detta mycket behövligt, fint, utomordentligt välplanerat och brådskande projekt.
Rauli Lehtinen
medlem i SUN, Mariehamn