DELA

Strutsmentaliteten fungerar inte längre

Det är alltid bra och nyttigt att jämföra sig med omvärlden. Sveriges ekonomi är god, men utmaningen i form av den demografiska utvecklingen väntar runt hörnet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kom i oktober ut med höstens ekonomirapport, det kanske inte låter som den mest intressanta läsningen, men den sätter fingret på exakt det som väntar Åland om bara några år.

Rapportens innehåll kommer att sätta sina spår i årets svenska valrörelse, då även Sveriges kommuner o landsting har en kostnadsbomb framför sig. Ökade välfärdskostnader med 59 miljarder kronor till 2021 och med hisnande 200 miljarder kronor 2030. Växande pensionsavgångar, ökat investeringsbehov, lägre skatteintäkter sett till befolkningsutvecklingen, ökade välfärdstjänster är några orsaker till kostnadsstegringen. Den kraftiga ökningen av befolkningen i yngre och äldre åldrar är nu betydligt snabbare än den för antalet personer i yrkesverksam ålder. Därför tilltar behovet av verksamhet mer än det som beräknas kunna finansieras genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter. Om inga åtgärder vidtas uppstår ett växande gap mellan intäkter och kostnader. Den kommande verkligheten sätter större krav på effektiviseringar och kloka investeringar.

För Ålands del väntar de kommande åren ett kommunalt investeringsbehov inom sociala sektorn med 95 miljoner euro och en försörjningskvot som kommer att ligga runt 70. I dag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år. (Försörjningskvoten räknas på Åland ut efter antalet personer i åldern 0–14 år samt 65 år och äldre delat med antal personer i åldern 15–64 år). År 2016 var den åländska försörjningskvoten 60.

Det här är en utmaning som man gärna blundar för och hoppas att det ska fixa sig på något sätt. Det gör det inte, utmaningen ställer krav på förändring och för Ålands del är den kommande kommunstrukturen ett stort och viktigt steg på vägen. Den kommer att göra det möjligt att på ett mer rationellt, kontrollerat och kostnadseffektivt sätt hantera framtiden och samtidigt skapa ett Åland som är attraktivt för såväl ålänningar o företag.

John Holmberg

Lagtingsledamot (Lib)