DELA

Strutsmentalitet – ett mänskligt drag

”Tendensen att ständigt stoppa huvudet i sanden och sopa problemen under mattan måste vara människans mest förklemande släktdrag, och tycks nu prägla hanteringen av samtliga stora samhällsproblem”. Citat SvD

Finlands statsminister, Ålandsministern, före detta statsministern, finansministeriet m.fl. visar tydligt att de leker med Ålands självstyrelse. Och inte bara med den. Hela vår internationellt – så fullt ut – garanterade självstyrelse jobbar de för att successivt ska integreras för att slutligen assimileras med Finland.

Vi kan inte få det tydligare demonstrerat och bekräftat än vad vi fått den under senaste tiden. Finska statens nonchalans mot den svenskspråkiga minoriteten i Finland och mot Åland bekräftar bara vad vi från Ålands Framtid i långt mer än tio års tid har varnat för. Även om vi inte kunde föreställa oss att språkobalansen skulle gå så här rasande fort.

Alla vi som stadigvarande bor på Åland och vill att Ålands självstyrelse ska bevaras och utvecklas är givetvis bestörta över det politiska språkförtrycket i Finland och utvecklingen mot ett enspråkigt finskt samhälle som i allt väsentligt försvårar och gör relationen Finland – självstyrda Åland mer eller mindre omöjlig.

Hur länge ska våra ledande politiker och politiska partier borra ner huvudet i sanden och vända andra kinden till när förutsättningarna för Åland och svenska språket negligeras och nedmonteras av regering och riksdag?

Vår nuvarande riksdagsman sänder tydliga signaler om att det är helt på tok vad gäller Ålandskunskapen i Finland men försöker samtidigt hålla en optimistisk ton. Vad skulle han annars göra?

Jourreformen i Finland kränker grundlagen kan man läsa i dagens debatt i Ålandstidningen den 5 januari 2017. De svenskspråkigas situation och rättigheter i Finland (och på Åland) äventyras och det tas ingen hänsyn till det som stipuleras i grundlagen.

Det här är väl inget nytt och inte så underligt när sannfinländarna, oemotsagda, tillåts driver på utvecklingen. Det är inte första gången som grundlagen inte gäller i Finland. Regeringen och riksdagen har en annan agenda vad gäller svenska språket och då kör man efter den agendan eftersom man har majoriteten för den i riksdagen.

Lantrådet säger att det nog inte är av illvilja statsmakten glömmer bort att de har en autonomi utan regering och riksdag har så mycket viktigare frågor att behandla så Ålandsfrågorna får vänta.

Den politiska retoriken på Åland är ju sedan tidigare att försvara Finlands agerande mot Åland. Man tar tag i varje halmstrå man kommer åt, nu senast f.d. statsministern Vanhanens utspel, som är till för att avleda från problemen Finland – Åland, om att Åland kanske kan få en parlamentsplats i EU när Brexit verkställts. Och vad skulle en eventuell åländsk EU parlamentsplats, om några år, göra för skillnad om självstyrelsens ekonomiska och språkliga förutsättningar redan är nedmonterade.

Det här är tyvärr den vanliga strutsmentaliteten som våra ledande åländska politiker praktiserar. Och detta försvar fortsätter trots att statsmakten, nu tydligare än någonsin visar en sådan nonchalans för Ålandsfrågorna, att det är helt otroligt. För att inte säga oförsvarbart.

När Ålands särställning och svenska språket inte bara hotas utan håller på att marginaliseras och försvinna borde landskapsregeringen ta dessa hot på fullt alvar och göra upp en alternativplan för Åland. Men kanske beror denna återhållsamhet på landskapsregeringens sammansättning med en del inte alltför självstyrelsevänliga ministrar.

Hur nära ska den språkliga och ekonomiska katastrofen komma innan landskapsregeringen sätter ner foten på riktigt? Den frågan har varit aktuell ganska länge, men någon gång måste ändå måttet vara rågat. Om inte Åland ska bli som vilket annat landskap i Finland.

Troligen kommer Finland fortsätta svänga sin ekonomi så att Åland blir på förlorande sidan.

Det här är inte någon tillfällighet. Det är en tydligare markering att Finland, inklusive Åland, ska vara ett land med ett språk. Det kan vi inte acceptera.

Brage Eklund

Hanna Segerström

Rolf Granlund

Ålands Framtid