DELA

Struntprat Sara,

Även om din insändare i Nyan 29/8 innehåller en del tänkvärt, så börjar den tyvärr med en mening ”Det är dyrare för en privat instans att erbjuda en tjänst än vad det är för kommunen eller staten”. Det är, men förlov sagt rent struntprat. Någon sådan automatik finns inte. Lika litet som för det nyliberala lockropet att privatisering alltid är ekonomiskt fördelaktigt. Såväl det privata som det offentliga är bundna av samma ekonomiska realiteter och ramar och det finns ingen gratis lunch.

Vi medborgare har en rätt att se hur våra skattepengar används och försäkra oss om att detta sker på ett förnuftigt sätt. Det är ofta omöjligt då prislappen på enskilda kommunala tjänster döljs av en myckenhet av transfereringar och interna subsidier. Nej, det offentliga behöver bli mycket bättre på att ha koll på och presentera sina siffror om vi skall kunna tro på att verksamheten sköts effektivt.

Du nämner även att kommuner kan planera många år framåt. Tyvärr finns det gott om exempel, tex äldrevården i Mariehamn, där detta helt klart inte varit fallet.
Anders Gustafsson