DELA

Struntprat av stadsdirektören

Stadens agerande i fallet gällande min pappas hemtjänst (Nya Åland 3.3.) fortsätter att förvåna.

I tidningen säger stadsdirektören Barbara Heinonen följande: ”Men om det är utrett att det inte har skett något fel så finns det inget skäl att backa även om man blir utsatt för påtryckningar”.

Vad är det för struntprat? Jag har i upprepade telefonsamtal under våren-sommaren 2020 samt i ett antal mejl påpekat att pappas hemtjänst inte fungerar som han och jag har rätt att förvänta oss. Hemtjänstens förman har aldrig ens försökt bestrida detta utan lovat försöka se till att det skall fungera bättre. Det har det också gjort, från hösten 2020, vilket jag är tacksam för. Ett varmt tack till närvårdarna för det.

stadsdirektören vet nog inte vad hon talar om. Tvärtom är det i mina ögon alldeles klart att staden gjort en prestigesak av detta. Hur kan man annars förklara att staden hotar med indrivning för ett minimalt avdrag som motsvarar mindre än 0,7 procent av alla debiterade avgifter?

HENRIK JOHANSSON