DELA

Strukturförändringar behövs

Under ganska lång tid nu har kommunstrukturen diskuterats. Vilket är bra. Dock kan vi konstatera att väljarna i senaste val ansåg att närservicen bör behållas och därmed nuvarande kommunindelning. Detta påstående kan utläsas av valresultatet. I en demokrati är det väljarna som bestämmer.

Men redan nu finns det flera andra strukturförändringar som skulle vara till gagn för folket.

Konkurrensutsätta vägunderhållet. Här skulle kostnaderna sjunka med cirka 0,5 miljoner per år. Beräkningarna grundade sig på siffror från Gotland då de konkurrensutsatt sitt vägunderhåll.

Slopa kommunaliseringen av sophanteringen det vill säga Mise. I Saltvik som inte är en Mise-kommun och som har konkurrensutsatt alla delar av sophanteringen med full konkurrens har en två persons familj en årskostnad om 160 euro. I en Mise-kommun är motsvarande kostnader 430 euro per år. Misekommunernas 8 kommuner består av cirka 11 000 hushåll. Om Mise skulle slopas och alla 8 kommuner skulle ha samma struktur som Saltvik så skulle det medföra en besparing om cirka 3 miljoner per år för invånarna i Mise-kommunerna.

Slopa planerna med den drygt 11 kilometer långa tunnel till Föglö och damma av planerna enligt det södra alternativet som är cirka 5,5 km. Här blir besparingen minst 100 miljoner i investeringskostnader. Om inte södra alternativet är möjligt så lägg ner alla tunnelplaner.

Bygg nytt färjfäste i Hastersboda och dra Kökarstrafiken över Föglö och vidare med Skarven till Svinö. Skarven har kapacitet att även befrakta Kökarstrafiken förutom under sommarens högsäsong men då kan parallelltrafik insättas. Investeringskostnaderna blir 10 miljoner med en årlig driftsbesparingen om 1,5 miljoner.

Landskapet bör överta institutionsvårdens från kommunerna. Klienter som är sängliggande nästan dygnet runt och som behöver täta läkarbesök och sjukhusbesök. Det mest humana för klienterna är att de har sin boning i en ny avdelning intill Ålands Centralsjukhus. Dessutom är det en ekonomisk fördel. Institutionsvården skulle beröra cirka 30 klinter och kostnaderna bör neutraliseras genom lägre landskapsandelar.

Dessa och många fler strukturförändringar behövs i ett föränderligt samhälle.

RUNAR KARLSSON (C)

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp