DELA

Struktur 07 en bromskloss

Utbildningsansvariga landskapsregeringsledamoten Camilla Gunnell avfärdar (lördagens tidning) mitt förslag till en profilering av sjöfartsutbildningen på alla nivåer i en sammanhållen enhet.
Motivet är att utbildningen utvecklas hela tiden, att det snart är val och att inte heller jag gjorde så mycket under den tid jag var vicelantråd (2001 – 2003).

Det är riktigt att sjöfartsutbildningen har utvecklats och att det är val i höst.
Min poäng är att sjöfartsutbildningen är på en hög nivå och att en växande sjöfart kommer att efterfråga lämplig, utbildad och kompetent personal i framtiden.
Genom en profilering främjas rekryteringen och genom samverkan med andra inom ramen för Östersjöns sjöfartskluster kan Åland bli ett resurs och kompetenscentrum.
Beslutsunderlag finns i en utmärkt rapport från ”sjöfartsutbildningskommittén” som leddes av Mikaela Björklund.

Den är min uppfattning att Struktur 07 har blivit en bromskloss för utvecklingen av en moderna åländsk utbildning anpassad till framtidens yrken och karriärvägar och till behovet av studieförberedande utbildning.
I det perspektivet är höstens val en möjlighet till förnyelse.
Olof Erland