DELA

Strejkrätten självklar, menfår inte skada liv och hälsa

Nej, Jörgen Erlund. Det handlar inte om att begränsa strejkrätten. Det handlar om att jag som ansvarig minister för hälso- och sjukvården, men även mina kollegor i landskapsregeringen, vill försäkra oss om att ålänningarnas liv och säkerhet tryggas genom att en viss nivå av skyddsarbete utförs även under en arbetskonflikt.

I första hand kommer landskapsregeringens avtalsbyrå under de huvudavtalsförhandlingar, som inleds inom kort, att ta upp frågan om skyddsarbete. Det skulle vara viktigt att arbetsmarknadsparterna redan i detta skede kan avtala om att en grundläggande nivå på skyddsarbete alltid ska kunna garanteras då det handlar om vitala funktioner i vårt samhälle, som till exempel inom hälso- och sjukvården. Om man inte når resultat i förhandlingarna kommer landskapsregeringen att, inom ramarna för att de i grundlagen reglerade fri- och rättigheter respekteras, förbereda en lag om skyddsarbete som snabbt kan sättas i kraft ifall situationen så kräver.

Vårdstrejken i höstas sköttes av i första hand av avtalsbyrån och finansministern och lantrådet. Det däremot jag och ledningen för ÅHS stod inför var att på bästa sätt trygga hälso- och sjukvården så att människor inte skulle komma till skada. I och med att TEHY inte beviljade skyddsarbete ställdes ålänningarna inför en uppenbar risk för människors liv och hälsa. På ÅHS försökte man klara arbetet timme för timme och det gick väl, men pressen på de som var ansvariga för att trygga den åländska hälso- och sjukvården var orimlig. Den situation som vi upplevde då är något som jag hoppas att aldrig mer ska upprepas på Åland. Strejka när det krävs. Stå upp för löner och en rättvis arbetsmarknad. Det stöder jag och socialdemokraterna fullt ut. Men inte till priset av att människor kan dö eller allvarligt skadas.

Carina Aaltonen (S)

Social- och miljöminister