DELA

Strejkrätt får inte missbrukas

Innan påsk riskerade den finländska och åländska handelsflottan inklusive passagerarrederierna att dras in i en strejk där de inte var part i målet. En konflikt mellan det statliga isbrytarbolaget Arctia Shipping och arbetstagarna utvidgades till sympatistrejker där handelsflottan och finskflaggade fartyg generellt skulle tas ut i strejk.

Detta kunde slutat illa både för resenärer och rederier och hela samhällsekonomin. Rederi Ab Eckerö tidigarelade en avgång från Kotka för att fartyget inte skulle fastna. Viking Line uppskattade att strejken under påsken skulle ha kostat drygt 1 miljon euro per dag i förlorade inkomster. Det är enorma summor pengar i en bransch där ingen täljer guld – tvärtom.

Dylika hot om sympatistrejker undergräver förtroendet för den finländska ekonomin och den finländska och åländska flaggan. Det har vi inte råd med om vi ska få landets ekonomi på fötter igen. Strejkrätten är en viktig demokratisk rättighet. Men att dra in företag och en hel handelsflotta som inte direkt berörs av de egentliga förhandlingarna eller som inte kan påverka dem är oresonligt och oproportionerligt.

Vi har alla ett ansvar, också fackförbunden, att vara med i det talkoarbete som behövs för att få fart på Finlands ekonomi. Finlands BNP är fortsättningsvis 6 % lägre än den var 2008 och exporten är 20 % lägre än 2008.

För att stärka ekonomin behöver vi inte enbart höja konkurrenskraften utan också skapa större förtroende i vilket ingår lugn och ro på arbetsmarknaden och mer respekt mellan arbetsmarknadsparterna, något man exempelvis har i Sverige. Om inte respekten för varandra ökar måste riksdagen se över strejklagstiftningen. Det är besvärande och provocerande att man var redo att ta ut hela den finländska handelsflottan i strejk för en ganska begränsad konflikt som gällde isbrytare.

Mats Löfström

Riksdagskandidat