DELA

Strategilös regering

I onsdags gav vice lantrådet Harry Jansson (C), med ansvar för klimatfrågorna, beskedet som tyvärr inte var någon överraskning: Regeringen kommer inte att leverera en klimatlag, trots en tydlig formulering i regeringsprogrammet.

För Hållbart Initiativ var frågan om klimatlagen en nödvändighet för vår regeringsmedverkan från dag ett. Med en egen åländsk klimatlag skulle det åländska samhället på ett systematiskt sätt med alla samhällssektorer arbeta strategiskt, kostnadseffektivt och konkret med omställningen istället för sporadiska punktinsatser här och där.

Behovet av en vettig åländsk klimatpolitik blev vi ännu mer påminda om igår när medierna rapporterade om att Åland hör till de värsta regionerna i Finland när det gäller utsläpp per person.

I oktober meddelade vi lantrådet Veronica Thörnroos (C) att vi ville ha konkreta garantier för att klimatlagen skulle få de resurser som krävdes för att bearbetas vidare. Vi såg redan då tydliga signaler att frågan inte skulle få tillräcklig prioritet. Med facit i hand idag fick vi tyvärr rätt.

HI gjorde därmed rätt i att ställa klimatlagen som kabinettsfråga. Lantrådets och regeringens prat om att klimatlagen skulle genomföras även utan HI i regeringen visade sig vara just bara prat – spel för gallerierna.

Samma dag som vice lantrådet meddelar att det inte blir någon klimatlag, läser vi i tidningen att infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) inte tänker bry sig om den omställningsplan för skärgårdstrafiken som inte bara HI utan hela lagtinget efterfrågat hur många gånger som helst och som regeringen själv sagt att man ska leverera. Pratet om att arbeta strategiskt och långsiktigt med skärgårdstrafiken visade sig också vara bara prat – spel för gallerierna.

Sammantaget kan vi konstatera att regeringen tydligt visar att man inte vill arbeta strategiskt med viktiga framtidsfrågor. Man väljer att stoppa huvudet i sanden inför kommande EU-krav, investerares förväntningar på trovärdig klimatpolitik (att tänka på när man talar om “gott företagsklimat”) och medborgarnas oro och önskan om att också vi ska ta vårt ansvar.

Företrädare för både Centern och Obunden Samling framför gång på gång att strategiskt arbete är en motsats till att få saker att hända här och nu. För Hållbart Initiativ betyder strategiskt arbete att man får saker att hända så långsiktigt smart och kostnadseffektivt som möjligt. Strategiskt arbete är motsatsen till de ur hatten-lösningar som verkar ligga den nuvarande regeringen varmt om hjärtat.

Gamla tider ringde och ville ha sin fix- och trixpolitik tillbaka. Nu är det 2023 och utmaningarna kräver en helt annan hantering än att hålla på och små-peta och halv-dra i saker som känns politiskt bra för dagen.

En klimatlag är tänkt att vara grunden för en långsiktigt smart klimatpolitik. Utan en vettig klimatpolitik blir Åland hopplöst omkört av omvärlden.

ERICA SCOTT

ALFONS RÖBLOM

TALESPERSONER FÖR HÅLLBART INITIATIV