DELA

Strategier för hållbar utveckling

I traditionellt miljötänkande utgår vi ifrån dagens situation och sedan försöker vi hitta punktinsatser för att minska miljöpåverkan. Vi famlar och vet inte riktigt vart vi är på väg. Begreppet hållbar utveckling utgår ifrån en helhetsvision om framtiden som arbetas fram gemensamt. Utgående från den visionen tar vi fram strategier för att nå de uppsatta målen. En strategi i linje med hållbar utveckling ger snabbare resultat och blir kostnadseffektivare jämfört med traditionellt miljötänkande. Om vi skapar inspirerande målbilder kan det dessutom attrahera utomåländska intressenter som vill hjälpa till med kunskap, kapital och teknologi.

Hållbar utveckling bildar tillsammans med företagsamhet och samarbete stommen i min Möjlighetspolitik. I Obunden Samlings valprogram under rubriken miljö har jag aktiv del i följande skrivning: ”Att Åland antar övergripande strategier för att snarast utvecklas i riktning mot ett hållbart samhälle är inte bara nödvändigt utan ger oss också nya affärsmöjligheter.”

Obunden Samling är ett bra val om du som väljare tycker att det är viktigt att vi tar ansvar för kommande generationers möjligheter till ett bra liv och på allvar börjar jobba med hållbar utveckling.
Pär Eriksson (ObS)
www.par.ax