DELA

Strategi behövs för ett hållbart arbetsliv

Hög arbetsbelastning och känslan av att vara oumbärlig är en farlig kombination. Anställda inom vården och lärare löper högre risk än andra att drabbas. Sjukskrivningar på grund av utmattningsdepression är tyvärr allt för vanliga. Idag ligger dessutom många nära gränsen för att drabbas, speciellt i yrken med mycket mänsklig kontakt.

Vi talar ofta om hur bra servicen ska vara inom skola, vård och omsorg, men inte lika mycket om dem som ska utföra jobbet.

I Mariehamns stad finns ett personalstrategiskt program som är över tio år gammalt. I arbetet med det kartlades bl a arbetsuppgifter, ledarskap, atmosfär och samarbete på arbetsplatserna.

Under den gångna fyraårsperioden har staden gjort personalnedskärningar och omorganiseringar. Det är dags att se över personalstrategin, speciellt med tanke på den psykiska hälsan. Vi politiker behöver veta hur besparingar påverkar de anställda. En hållbar arbetssituation är a och o för att de ska kunna ge klienter och elever vad de behöver.

Anders Hallbäck (S)