DELA

Strand vaknar till valet

Hur mycket känner Jörgen Strand till fackligt arbete?
Inte speciellt mycket tror jag. Vi har från vår sida under flera förhandlingsrundor framfört markbelopp, numera eurobelopp. Till vårt förbund JHL har vi nu senast under våren motionerat om att lönejusteringarna skall vara i eurobelopp. Detta är en sak som är viktig och vi försöker hela tiden arbeta för de lågavlönade och kvinnorna.
Det var också från företrädarna för de lågavlönade, (många outbildade och kvinnor) som idén med ett sk. ”ålandstillägg” föddes, tillägget var i markbelopp!

Men Jörgen Strand, sent skall syndaren vakna, nu närmar sig valtider, då skall man försöka vädja till löntagarna. Jag kan hålla med om att lönejusteringar i procent skapar inkomstklyftor just därför försöker vi jobba för eurobelopp, men en förhandling är en förhandling och då får man ibland kompromissa och det kan bli en blandmodell, dels eurobelopp dels procent.
Under flera år, ja många har vi inom facken arbetat för att få till stånd arbetsvärdering, ett lönesystem där arbetsuppgifternas svårighetsgrad värderas. Det har då ingen betydelse om det är en man eller en kvinna som utför arbetsuppgifterna. Vi var så gott som färdiga med systemet för ÅHS, vad gjorde landskapsregeringen? Jo man lade allt på is! Varför, Jörgen Strand? Vi har lagt ner en oändlig massa arbetstimmar för att försöka åstadkomma ett nytt lönesystem. Vad blev det, jo platt fall tack vare Jörgen Strand och övriga i landskapsregeringen.

Det känns som ett hån för oss fackliga företrädare att höra och läsa vad Jörgen Strand går ut med. Vi arbetar alla hårt för att få bästa möjliga resultat för våra medlemmar. Glömmer Jörgen Strand att det också finns en arbetsgivarsida på vilken han själv suttit i ett antal år utan att vi har hört så mycket av honom. Det synes mej väldigt tydligt att Jörgen Strand inte är insatt i det fackliga arbetet ett enda dugg.
Innan Jörgen Strand går ut och ondgör sig över det fackliga arbetet så kanske han bör tänka efter hur han har arbetat i landskapsregeringen.
Vi ser fram emot kommande förhandlingar, då kommer det tydligen att finnas pengar för att jämna ut inkomstklyftorna om Jörgen Strand och hans parti är med och bestämmer.
Vi bara tackar vi som företräder de lågavlönade. Vi hoppas att vi kommer överens om fördelning av pengapotten. För Jörgen Strand är det tydligen inget problem att få allt rättvist.
Ulla-Britt Dahl
Organisationssekreterare för FOA-Å r.f.
En seriös förhandlingsorganisation.