DELA

Strålning osynligt hot för barn i skolor och dagvård?

Hundratals forskare, WHO och Europarådet varnar för att både elever och lärare tar allvarlig skada av trådlös teknik, t.ex. från WiFi (WLan) routers i trådlösa nätverk, WiFi- och mobilstrålning från läsplattor, trådlösa datorer, mobiltelefoner och trådlösa telefoner.

Orsaken till de skador som nu rapporteras är att de gränsvärden som nu existerar är minst 100 000 gånger för högt satta. När mobilindustrin växte upp, satte man efter bästa vetande upp gränsvärden för den strålning den trådlösa radiotelefonin som mest fick avge för att ingen skulle ta skada. Men man hade för knapp erfarenhet av den mikrovågsstrålning och den industri som på en så oerhört kort tid på ett rent explosivt sätt expanderade.

I denna massiva utbyggnad med miljarder i investeringar fokuserade man på kunden, men tappade fokus på människan – som en biologisk varelse. Inga steg togs för att justera strålningens gränsvärden som snabbt visade sig för högt satta. Och varför skulle man det? Redan gjorda investeringar hotades nu, vid skrotning eller modifiering riskerade man kostnader för ytterligare miljarder i utveckling och modifieringar. Upprepad forskning visar påverkan av trådlös teknik på centrala nervsystemet och på cellnivå med flerdubbelt ökad risk för autism och aggressiv hjärntumör.

1) Finlands lagar kräver att ansvariga skyddar både anställda och elever mot allt som kan riskera deras hälsa.

2) 2600 forskningsrapporter bevisar beteende- och koncentrationsproblem, neurologiska skador, demens, cancer m.m. efter exponering från trådlös teknik långt under gränsvärdena. (BioInitiative 2012)

3) WHO/IARC klassificerade 2011 all radiofrekvent strålning som möjligen cancerframkallande (klass 2B). Många läkare, forskare och organisationer från 12 länder kräver nu att WHO/IARC omedelbart ändrar klassificeringen till cancerframkallande (klass 1, högsta risknivå, liksom tobak och asbest).

4) Europarådet varnade 2011 för risker med trådlös teknik i synnerhet för barn (Resolution nr 1815) och råder alla skolor/daghem att använda kabelburen internet-anslutning i stället för trådlös teknik.

Strålningen kan ge sömnproblem men också besvär som huvudvärk, yrsel, illamående, minnes- och koncentrationsproblem. En av mina bekanta slutade sova. Hon funderade att det kunde bero på strålning. Hennes man var först tveksam, men läste in sig på ämnet och testade utan hennes vetskap att stänga av trådlöst och all el utom kyl och frys till natten. De nätterna kunde hon sova.

Ju mer trådlös teknik och strålning man utsätts för, desto högre är också risken att man utvecklar elöverkänslighet som är ett stort handikapp.

Symtom på elöverkänslighet är liknande de vid överdos av strålning och utbrändhet. Skolor, tåg, bussar och idrottsgårdar är exempel på miljöer där en som är elöverkänslig har svårt att vistas i. En mamma skriver: ”Vår 15-åriga son är elöverkänslig. Vi har nu i endast ett år vetat om vad hans symptom beror på. Vi såg nog tecken på honom redan som liten, men för oss fanns då inte begreppet ”elöverkänslighet”. Nu har han svårt att gå en hel dag i skolan, han kommer oftast hem redan efter första lektionen”.

Det är alltså helt fel att hävda att forskningen inte skulle visa några hälsorisker. Barnen är allra känsligast, och de behöver därför en strålningsfri skola, förskola och dagvård.

På Skrivunder.com har jag startat en petition i protest mot den ökande strålningen i skolor och daghem. I skrivande stund har petitionen som heter ”Protest mot WiFi i Finlands skolor och daghem” redan samlat över 200 underskrifter. Protestlistan kan man skriva under på: www.skrivunder.com/stoppa_wifi_i_finlands_skolor_och_dagvard

Kom gärna med och diskutera i gruppen ”Trådlös teknik och hälsa – Finland” på Facebook.

Martina Lampero