DELA

Straffavgift för sen avbokning inte rätt väg

I tidningarna har vi läst om att nu ska man ta tag i problemet med att folk inte avbokar platser på skärgårdsfärjorna.
Man ska nu straffa alla som inte avbokar 24 timmar innan. Jag trodde det först var ett missförstånd men har nu av chefen för bokningen fått de bekräftat, de ska gälla för alla!

För det första anser jag att man istället för att straffa, ska bygga ett användarvänligt modernt bokningssystem som bygger på att man lätt kan skicka ett mess eller mail till bokningssystemet som direkt ändrar och att man kan göra det fram till att färjan börjar lastas. Sådan teknik finns idag. Om det efter en sådan åtgärd vid en utvärdering fortsättningsvis är problem med att folk inte avbokar så får man överväga straffåtgärder.
Att börja med straff innan man har ett modernt välfungerande bokninssystem är helt fel väg att gå.

Blir det ett så här osmidigt system för att kunna komma fram och tillbaka hemifrån, för det är det är de de handlar om för oss som bor i skärgården, begränsar det livsutrymmet stort och det blir svårt för många att leva och verka här, vi måste kunna resa flexibelt.
Ett boknings- och ett avbokningssytem måste vara mycket användarvänligt. Gör man det sådant så är möjligheten att få det att fungera bättre helt annan, än dagens system.

Dagens teknik gör det möjligt. Redan får över 5 år sedan byggde SKUNK tillsammans med ÅBO akademi tekniska fakulteten ett liftservicesystem (som sen aldrig kom till användning, men det är en annan sorglig historia). De byggde redan då (för 5 år sedan) på att man via webb och mobil kunde boka och samordna transporter. SKUNK ungdomarn beställde vad de vill ha och teknikerna byggde.

För att ett avbokningssystem ska fungera för oss som bor och verkar i skärgården måste en bokad resa kunna ändras precis innan avresan, så att man kan ta till exempel nästa färja. Det kan handla om en så enkel sak som att ett möte drar ut på tiden och att man därför inte hinner eller tvärtom, man kommer till stan och de har ställt in de man skulle delta i och man kan åka hem tidigare. Eller något händer hemma och man hinner inte åka med den bokade färjan. De kan heller inte som idag bygga på att man ska veta när det kan finnas folk på bryggan på färjan som svarar i telefon.

Om man på trafikavdelningen har svårt att överblicka vilka variabler ett boknings- och avbokningssystem måste ha för att de ska fungera för olika målgrupper och inte minst för de bosatta med årskort, begära hjälp från skärgårdskommunerna och öppna för att också företagare, ungdomar och intresserade kan bidra. Det sistnämnda kan till exempel göras via Facebook och göra lite omvärldsanalys genom att titta på andra system.

Bara en sådan funktion som en reseplanerare som man idag har på SL där man kan skriva in att man vill åka från Norrtälje i norr, till Södertälje i söder och få resvägstips på olika kombinationer med buss, tåg och tunnelbana. Idag ska man ju veta hur hela systemet fungerar för att kunna boka och även en sådan som jag har missat den lilla noten om att bussen bara går vissa dagar eller färjan bara går jämna veckor …  Utöver en reseplanerar måste ett bra bokningssystem kunna tas fram, jag har under åren träffat en hel del IT-människor som säger att tekniken idag inte är problemet för att bygga ett välfungerande system.

Ändra genast beslutet om straffavgfiter och bygg ett modernt system för bokning först.
Mia Hanström (S)
Kumlinge