DELA

Stöveltramp hörs återigen i Europa

Det är många som har frågat sig hur det var möjligt för Hitler att komma till makten. Varför gjordes inget för att stoppa honom och alla fasansfullheter. Under Hitlers tid vid makten gjordes så omänskliga och brutala dåd som man inte ens trodde var möjliga att uppfinna.

Att de sedan genomfördes med sådan systematik gör en förskräckt över hur ond människan kan vara. Jag har besökt Auschwitz, lastplatsen till Treblinka, där ghettot i Warszawa stod och sett det med egna ögon. Det är svårt att ta till sig.

Det var de små underlåtelserna som banade väg för Hitlermakten. Demokratin avskaffades inte över en natt. Det gjordes med små steg där medmänskligheten, solidariteten och det sunda förnuftet sakta, välregisserat och manipulerat ersattes med misstänksamhet, förakt och rädsla. Då stöveltrampen väl hördes var det redan försent.

Ljudet av stöveltramp hörs återigen i Europa på olika håll och på olika sätt. I Polen agerar den nya ultra-högerregeringen med kraft och snabbhet då man nu försöker montera ner stabila och oberoende institutioner. Man inskränker medias frihet och domstolsväsendets oberoende.

EU-kommissionen inledde därför förra veckan en granskning mot Polen om man bryter mot reglerna. Det här är bra. Det borde EU-kommissionen redan ha gjort mot Ungern eftersom landet redan i flera år vandrat den väg som Polen nu vill följa.

Utrikesminister Timo Soini raljerar nu mot EU-kommissionen och ifrågasätter beslutet att reagera mot Polen. Det är Polens interna angelägenhet om man vill inskränka rättsstaten och medias frihet, tycker Timo Soini. Han har fel.

Det är EU:s skyldighet att reagera då rättsstaten är under attack. EU är framförallt ett fredsprojekt och EU-kommissionen är den, också av Finland, utsedda beskyddaren över att medlemskriterierna också upprätthålls då länder blivit medlemmar.

Det första medlemskriteriet handlar om att medlemsländerna måste ha stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter. Soinis utspel är därför både kortsiktigt och historielöst. Europa har varit tyst förr då demokratin nedmonterats i länder. Det får vi aldrig vara igen.

Också på andra ställen sker saker som jag bara för ett par månader sedan inte trodde skulle vara möjliga. I Danmark har man stiftat en lag som ger polisen möjlighet att beslagta flyktingars ägodelar och pengar för att de ska kunna betala för sitt uppehälle medan deras rätt till asyl prövas.

Också i Finland sker saker som jag till nyligen inte trodde att skulle kunna hända. De senaste veckorna har medborgargarden uppkommit på ett flertal orter runt om i landet. Gruppen som kallar sig Soldiers of Odin och till majoriteten består av unga män i svarta bomber-, huv- eller skinnjackor vill hjälpa polisen att upprätthålla lag och ordning. Sådana gatupatruller har Finland inte sett sedan skyddskårerna på 1930-talet.

Trots det så välkomnar justitieminister Jari Lindström gruppens insats. Man tror inte att det är sant. Det är polisen, ingen annan, som ska vara gruppen med ansvar att lag och ordning upprätthålls. Därför borde justitieminister Lindström i stället säga att det är dags för Odinkillarna att gå hem igen.

Vi får inte låta oss avtrubbas och låta det som skulle ha varit omöjligt för ett år sedan bli normalt idag. För det är de små underlåtelserna som banar väg för icke-demokratiska krafter. Vi behöver vara på vår vakt och inte lura oss i rädslans fällor och populismens förförande enkla lösningar på svåra frågor.

Vi måste visa att vi har lärt oss av historien.

Mats Löfström

Riksdagsledamot