DELA

Stort tomrum efter stark trio

Socialdemokrater, liberaler och moderater klubbade i måndags igenom ett lagpaket rörande s.k. landskapsandelar som berövar Saltvik en miljon euro och Föglö 700 000 euro. Per år! Föglöbon Torsten Sundblom (Lib) såg till att ha annat program alla de tre gånger lagtinget debatterade förslagets alla brister.

Nämnde Sundblom må förlåta men Föglöbon är ett slående exempel på hur regeringsblocket agerar. Ledamöter från landsbygd och skärgård röstar för förslag som innebär skattehöjningar för den egna kommunen. Trots att många inom majoriteten inser att den förda politiken inte är hållbar, tvingar partipiskan ledamöterna att stödja förslaget. Det är därför förslag som bl.a. rösträtt för barn och en gemensam räddningsmyndighet under tvång tvingats igenom med våld. Resultatet är att lagtinget ställs i skamvrån.

Vill det sig riktigt illa röstar majoriteten också igenom den s.k. fiskevårdsavgiften trots att även detta förslag inte är hållbart, varken i formellt eller praktiskt hänseende. Problemet är än en gång att de sju ersättarna i lagtinget inte vågar ha en egen åsikt av rädsla för att regeringsskutan ska gå på grund. Med lite ryggrad skulle ledamöterna meddela ministrarna att det nu får vara slut på undermåliga lagförslag.

Det är samtidigt frapperande hur illa ställt det är med den interna demokratin i de tre regeringspartierna. Ett litet antal personer bestämmer allt i slutna rum. Personligen trodde jag inte att tomrummet efter Gunnar Jansson (Lib), Roger Jansson (MSÅ) och Barbro Sundback (S) skulle bli så pass gigantiskt inom respektive parti.

Harry Jansson (C)

Lagtingsledamot