DELA

Stort tack till alla

Vi vill tacka all personal på allvårdsavdelningen för ett fantastiskt jobb under strejken.
Det var inte lätt med olika journalsystem, främmande lokaler, okända kollegor och ovana patientdiagnoser. Situationen var för alla svår, men vi fokuserade på patienterna och deras säkerhet. Detta var målet och det har vi nått tillsammans. Visst var det ibland stressigt, men vi har också träffat många nya vänner och hade trevligt med varandra.

Ett speciellt tack till våra närvårdare. Utan er skulle vi aldrig ha klarat denna situation. Ni höjde vår kompetens om många steg. Tvivla aldrig på er själva och ert värde inom vården!
Personligen vill vi tacka för er förståelse och stöd för vår uppgift under denna tid.
Annika Kowalewski
Paula Laine
f.d. avdelningsköterskor
på allvårdsavdelningen