DELA

Stort tack för fantastiskt stöd till musikinstitutet

Tisdagen den 25 juli hölls det kanske största evenemanget någonsin på Åland. Ca 7000 personer var det som bevistade konserten i Miramarparken med svenska och finska toppartister.

Utöver det fanns också två åländska förmågor med och verkligen förgyllde kvällen. Ett stort tack till Emilia Alm och Cajsa Hallbäck för ert fenomenala framträdande i konserten.

Jag vill på detta sätt passa på att tacka Anders Wiklöf som redan i fjol vid motsvarande tillfälle bjöd alla ålänningar på möjligheten att uppleva en kväll med artisteri i toppklass.l Som rektor för Ålands musikinstitut kan jag inget annat än tacka stort för det fantastiska stöd som Anders ger skolan och dess elever.

Att som ung artist få möjligheten att uppträda i de här sammanhangen är stort. Den inspiration och drivkraft som möjligheten ger är omätbar.

Jag hoppas att vi kan få uppleva en fortsättning på detta!

Till alla ålänningar som stödjer skolan vill jag också passa på att rikta ett stor tack för ert stöd.Jag tror att vi genom konserter som tex dessa visat att vi har en plats och behövs i det åländska samhället.

Tack Anders Wiklöf!

Björn Blomqvist,

rektor Ålands musikinstitut