DELA

Stort stöd för sossekläm

Den socialdemokratiska klämmen i stadsfullmäktige i tisdags med ett nej till bonus- eller prestationstillägg för den tillträdande stadsdirektören röstades igenom med överväldigande stöd.
Flera talare avvisade också förslaget att den nya stadsdirektören ska få dubbel ersättning för ledighet inkommande sommar, det vill säga full semesterersättning från sin nuvarande arbetsgivare plus full lön från staden under åtta veckors tjänstledighet sommaren 2011.

Enligt klämmen ska stadsdirektören ha en fast månadslön som årligen ändras i enlighet med kollektivavtalsenliga allmänna justeringar. Stadsfullmäktige framhåller således principen att alla ska behandlas lika.
Därför ska inte stadsdirektören ha förmåner som övriga stadsanställda inte har. Lönen bör vara skälig och i linje med vad stadsdirektörer i städer av motsvarande storlek har.

Stadsstyrelsen har nu fått mycket tydliga signaler från fullmäktige för vad som gäller då anställningsvillkoren för den tillträdande stadsdirektören ska slås fast.
Den socialdemokratiska gruppen kommer att samarbeta med Edgar Vickström på ett sakligt och ett för stadens invånare positivt sätt, förutsatt givetvis att en överenskommelse om anställningsvillkoren uppnås.
Kalle Fogelström (S)