DELA

Stort misslyckande med skärgårdstrafiken

Landskapsregeringens och infrastrukturminister Veronica Thörnroos omläggning av skärgårdstrafiken till ett dubbellångruttssystem på den norra linjen blir allt tydligare avslöjat som ett stort misslyckande.
I sak betyder omläggningen att fler färjor sattes i trafik med den självklara följden att landskapets allra äldsta och underhållsmässigt allra mest misskötta färja m/s Grisslan återigen tvingades in i reguljär trafik med upprepade driftsavbrott som resultat.

De av landskapsregeringen hittills redovisade uppgifterna för driftskostnaderna efter omläggningen av trafiken visar att kostnaderna inte har minskat med utlovade 3 miljoner. Kostnaderna har istället ökat. Nu planerar landskapsregeringen också ett nybygge.
Det faktum att landskapsregeringen har utökat antalet fartyg i drift betyder förstås i förlängningen att fler fartyg måste förnyas. Med ännu högre kostnader som följd.

Det mest allvarliga är att trovärdigheten i den infrastruktur som skärgårdstrafiken utgör håller på att raseras. Näringslivet i skärgården riskerar en kollaps! De senaste driftsavbrotten har bland annat inneburit leveransproblem för den för skärgården så viktiga fiskindustrin.
Det är nu läge för landskapsregeringen att gemensamt ompröva tidigare felbeslut och dra de rätta slutsatserna av dem. Därutöver bör arbetet med kortrutt prioriteras så att trovärdigheten i infrastrukturen ytterligare kan förstärkas.
Landskapsregeringen måste sluta dela ut svinhugg mot skärgården!
Katrin Sjögren
ordförande för Liberalerna på Åland
Mats Perämaa
ordförande för den Liberala lagtingsgruppen