DELA

Större förlust än vinst att lägga ner läromedelscentralen

I snart två års tid har landskapsregeringen haft inbesparingar på agendan. Trots att tiden går verkar det inte som man kommer fram till sparbeslut som förefaller särskilt genomtänkta och på sikt hållbara. Jag förundrar mig till exempel över landskapsregeringens beslut att nu börja avveckla Läromedelscentralen.

Läromedelscentralen tillkom för att inte alla grundskolor, daghem, gymnasialskolor och övriga institutioner skulle behöva köpa in egna uppsättningar av läromedel och filmer.
Det man nu byggt upp är en servicepunkt för alla dessa där kompetens och pedagogiskt material finns samlat på en och samma plats. Nu överförs ansvaret för inskaffande av nytt material tillbaka på kommunernas skolor och daghem och på gymnasieskolorna. Frågan är om det inte i längden kommer att bli en dyrare affär. Man måste också beakta att det tar betydligt mer tid av lärarna och skolornas personal att följa med utgivning av nytt pedagogiskt material, titta igenom och göra urval och bedömningar. Dessutom finns det licenser och digitalt material som enskilda skolor har svårt att få tillgång till.

Landskapets faktiska inbesparing är ca 40 % av läromedelscentralens totala kostnader, ca 60.000 euro. Resten betalas av kommunerna. Om en tjänst bibehålls och överförs till skolbyrån blir inbesparingen faktiskt marginell. I stället har man utplånat något som varit viktigt för många skolor, lärare och elever. Jag befarar att alla åländska grundskolor och särskilt de små skolorna får betydligt sämre tillgång till pedagogiskt material och därmed försämras skolornas möjligheter att vara jämlika.

Särskilt inom specialpedagogiken har behovet av att få större kompetens och tillgång till nya hjälpmedel varit stort och ett område som snarare behöver utvecklas än avvecklas. Min uppmaning är därför att landskapsregeringen ännu en gång kalkylerar över vinsterna med att lägga ner Läromedelscentralen. Jag anser att man i längden förlorar mer än vinner på en nedläggning.
Camilla Gunell (S)