DELA

Stornäsgolf till vilket pris som helst?

Efter att ha misslyckats på ett nesligt sätt att få till stånd en golfbana i Godby/ Ämnäs har nu våra folkvalda enats om att ta Stornäset i stället. Eftersom man är i stort sett eniga så kommer det att bli så, Stornäset som ligger avlägset istället för det centrala Godby/ Ämnäs.

Man (Eliasson) har beslutat sig att till vilket pris som helst så skall det byggas en ny lyxgolfbana där. Man är beredd att ignorera folkstormar, golfklubbens tidigare värdelösa löften, sina egna byråer, markanvändningsplaner och naturvärden.
Målet är precis detsamma som när människorna hugger ner regnskog, skövlar världshaven på det mesta levande och skitar ner allt och allting på sin framfart: pengar.
Vi som värnar naturen för kommande behov blir som vanligt överkörda, kallade tomma tunnor, bakåtsträvare och bromsklossar m.m. Gamla stofiler ringer till radion och skäller på oss tills de blir avbrutna. Nej, nu skall Ålands ekonomi räddas, golfbana just på Stornäset är räddningen. Det kommer att ge välstånd på Åland.

Sådana puttifnuttigheter som hållbar utveckling ägnas inte en tanke, vad är en biltrafik på några hundra bilar om dagen ut till Stornäset att bry sig om, inte ett dugg. Hållbar utveckling kan vi ta sedan, det måste ju drabba någon annan.än dem som bär guld till det åländska samhället.
Det är ju endast fråga om 70 hektar som golfklubben behöver, det är ju bara en ringa del av Stornäset. Nu skall vi samsas alla där ute i bästa samförstånd. Golfklubben behöver ju bara ett litet hörn, så bra, det skall nog bara bli trevligt. Jag kan för min inre syn se golfklubbens intendent stå med hög hatt och särskilt välkomna naturvänner och ortsbor till invigningen.

Torbjörn Eliasson inbjöds av Kastelholmsnejdens byalag till byagården Österåker för att informera om planerna. Det blev i stort sett en föreläsning om de förväntade ekonomiska framgångar en lyxgolfbana kan bli. Detta skedde på Fars dag den 8.11.09.
Då kastade jag fram att man kanske kunde rädda själva udden ut mot Lumparn och vägen dit ut. Några dagar senare åkte vi några från byalaget med Eliasson dit ut för att på plats visa mitt förslag. Det mottogs inte väl, det var för mycket begärt.

Sedan vandrade vi till semesterstugan för landskapsanställda (polisstugan). Detta har Eliasson senare gått ut i media med, att byalaget är odelat för en golfbana. Detta stämmer dock inte. Byalaget har detta och ett förbehåll till. Eliasson har bevisligen ett flertal gånger farit illa fram med sanningen. Det värsta är det ständiga upprepandet om ett grönt och fint Stornäs och att vi alla kan samsas där. Det är ju inte det saken gäller. Byggs banan är Stornäset förstört som orörd natur. Då kan det lika gärna exploateras till 100 procent med en gång.

Är golfklubbens välvilja att öppna sina sociala utrymmen som WC och dusch en slump? Absolut inte. Det är kall beräkning, som redan gett en viss utdelning av goodwill, en goodwill som är till gagn när arrendefrågan skall avgöras och för folkopinionen. Det är ju långt ifrån gratis för klubben att hålla med bastu, varmvatten och vita badlakan. Spårkörningen ute på fälten sker dock på Sunds kommuns bekostnad.

Golfområdet i Kastelholm räcker till nu. Johan Dahlman brukar skriva bra och träffande insändare, han har kanske kvar sitt erbjudande att byta mark från Grelsby kungsgård, så att banan i Godby/ Ämnäs kunde förverkligas. Men det förutsätter ju att svälja prestigen och avundsjukan.
Det anses väl att Dahlman vinner oskäligt på affären. Då är det bättre att med våld ta det avlägsna Stornäset trots det våldsamma motståndet, visa vem som makten haver.

Eller varför inte fundera på om inte Jens Harbergs förslag att låta skärgården leva kan vara bra. Brändö ligger ju vid skärgårdsvägen österut. Har för mig att en valslogan var ungefär ”Hela Åland skall leva”.

Lennart Karlsson
Kastelholm