DELA

Stornäsets vara eller inte vara?

Det har på nytt uppstått en debatt om att exploatera ett orört markområde, denna gång ett strandområde i vår gemensamma ägo.
Ålands Natur o Miljös åsikt i denna fråga är NEJ! NEJ! och återigen NEJ!

Det borde inte vara föreningen Ålands Natur och Miljös sak att argumentera för ett bevarande av landskapsägda, orörda naturområden, utan istället skall förvaltaren av våra gemensamma naturområden, dvs Ålands landskapsregering ha en skyldighet att förklara hur detta agerande stöder ett hållbart utnyttjande av våra gemensamma resurser inför kommande generationer.
Styrelsen för Ålands Natur o Miljö