DELA

Stornäset viktigt för byalaget

Byalaget har hittills inte redovisat någon åsikt i frågan om golfbana på Stornäset i Kastelholm. Eftersom byalaget flera gånger har nämnts i debatten vill vi härmed klargöra styrelsens åsikt:

Utdrag ur protokoll:
Kastelholmsnejdens byalag har nämnts flera gånger i debatten om golfbana på Stornäset utan att byalaget haft någon officiell åsikt i frågan. Vid styrelsemöte den 30.11.2009 har vi formulerat följande synpunkter.
Kastelholmsnejdens byalags medlemmar nyttjar området flitigt. Byalaget arrenderar sedan flera år tillbaka den så kallade Småholmskojan på Stornäsets yttersta södra udde. Byalaget har restaurerat kojan, vårdat området och byggt ett utedass på platsen. Stugan är ett populärt utflyktsmål för många.
Därför ser byalaget helst att Stornäset förblir orört. Vi ämnar dock inte gå till aktivt motstånd. Om expertisen menar att en golfbana till behövs på Åland är vi försiktigt positiva till att den byggs på Stornäset, förutsatt att våra krav respekteras.

Krav:
1.Södra delen av Stornäset längs en linje från den s.k. ”Alvik hagan” till stranden mitt emot Verkholmen bör fredas.
2.Likaså området runt Lilla Alviken inklusive stränder.
3.Allmänheten skall ha obehindrat tillträde till de fredade områdena både från land- och sjösidan.
4.Inget boende får byggas på Stornäset. Till sådant boende bör Kungsgården upprustas så som centern förespeglat i sin vision över projektet.

Byalaget nådde inte full enighet i frågan. Sju av styrelsens nio medlemmar omfattar denna skrivelse medan två är helt emot en ny golfbana på Stornäset.
Kastelholm den 30 november 2009
Styrelsen