DELA

Stornäset ny föroreningskälla

Om golfbanan byggs på Stornäset i Kastelholm blir den en ny föroreningskälla till Lumparn.
Träd och stubbar skall bort från Stornäset och det förorsakar stora utsläpp av näringsämnen då det inte längre finns någon buffert kvar som stoppar urlakningen av markerna. På Svenska Naturskyddsföreningen sade man att nu riktas blickarna även på skogsbruket, från att blickarna tidigare mestadels riktats på jordbruket, för att få bukt med urlakningen till bland annat Östersjön.
Stornäsets stränder skulle besås med gräs. Alla som odlar vet att sandjordar behöver större mängder av både fosfor- och kvävegödsel än lerjordar. Den befintliga golfbanan, mestadels på lerjord, gödslas kontinuerligt och besprutas med bekämpningsmedel.
Det här betyder ännu mera belastning på Lumparn.

När skall Åland börja ta sitt ansvar för Östersjön? Betyder Ålandsbankens (den tilltänkta finansiären) miljöimage ingenting? Betyder Röster för Östersjön ingenting? På riktigt.
Och var finns politikernas miljöansvar nu?
Isabel Kvarnfors