DELA

Stornäset chans för Åland

Bästa Anna-Linnéa Rundberg, med raka rör menar jag att tala klarspråk. Mina rör kommer inte att krokna, jag kommer även i fortsättningen att berätta hur jag tänker och agerar i lagtinget. Tyvärr glömde jag i fredags att skicka min insändare som du nu kommenterat till Nyan. Så här kommer den:
Raka rör om Stornäset alltså!
Det har sagts förut men det behöver upprepas: Inget samhälle klarar långsiktigt av att leverera de viktiga samhällsfunktionerna om utvecklingen stannar upp. Därför måste utveckling bejakas och någon måste gå i bräschen.
Turismen är en viktig del av vårt näringsliv. Som destination har Åland en fantastisk potential att utvecklas om vi satsar på kvalitet och service. Kvalitet skapar nya lönsamma företag. Vi ska bygga vidare på det som redan är framgångsrikt. GolfÅland har idag en ledande marknadsposition. Mig veterligen finns det bara en anläggning utanför Åland – i hela Norden – som i fjol sålde fler än 22.000 gästdagar. På Åland säljer Eckerö Golf och Ålands Golfklubb tillsammans runt 30.000 golfdagar och varje gäst lämnar efter sig drygt 200 euro per dygn i turistvaluta fördelat över hela turismbranschen och en stor del övriga företag inom handeln och tjänstesektorn.

Det har visat sig att närresandet är stabilt även i lågkonjunktur. Det är otroligt glädjande att se att Åland behåller och utvecklar inresandet trots de sämre tiderna. Många på Åland är direkt eller indirekt sysselsatta av turismen och fler skall det bli.
Fler jobb och högre företagsvinster betyder större skatteinkomster till samhället – pengar som kan användas till det vi alla behöver, till skola, vård och omsorg.
Före julen antog ett enigt lagting finansutskottets förslag till skrivning angående golf på Stornäset, jag citerar direkt ur betänkandet:
”Utskottet konstaterar att det av landskapet ägda området är 170 ha stort och att en golfbana, till vilken beräknas åtgå ca 70 ha, kan anläggas på ett sådant sätt att Stornäsets miljö- och rekreationsvärde samt ortsbefolkningens önskemål tillgodoses. Utskottet har erfarit att en ansökan från Ålands golfklubb r.f. inlämnats till landskapsregeringen. Efter att Ålands golfklubb r.f. föreslagit hur en dragning av en 18-håls golfbana kan göras i det aktuella området på ett optimalt sätt är klubbens avsikt att arrendera en del av Stornäset för ändamålet. Utskottet har också erfarit att Ålands golfklubb r.f. är beredd att bygga en högkvalitativ golfbana och att själv finansiera bygget enligt de principer som anges under momentet i budgetförslaget. Utskottet förutsätter att upphandlingen av arrendet skall följa gällande bestämmelser.”

Ålands golfklubb är en ideell förening men finansierar och driver sin verksamhet som ett normalt företag. Alla investeringar i befintliga anläggningar har gjorts med lån och normala exportföretagsstöd. Ålands golfklubb betalar landskapets bästa arrende och har sedan 1983 byggt upp en anläggning och ett varumärke i 15-miljonersklassen. Värt att notera är dessutom att inga dividender betalas ut från golfklubben – de årliga överskotten reinvesteras i utveckling av själva golfprodukten, som är tillgänglig för alla turistföretagare.
Vi politiker skall skapa förutsättningar för privata aktörer. Det som golfklubben nu planerar blir flera miljoner euro billigare än att göra det på ett annat område tack vare att så mycket redan finns på plats – know-how, klubbhus med restaurang, bastuavdelning, maskinhallar, maskiner med mera.

Allt för många år har vi politiker sökt en lönsam verksamhet för kungsgårdsområdet. Vi har spillt värdefull tid och byggnaderna står outnyttjade och kostar bara pengar för landskapet. Här kommer boendet och privata aktörer in – att skapa ett lönsamt golfhotell med anslutning till Ribackas konferenscentrum är ett spännande framtidsprojekt både för näringslivet och för skattebetalarna, ett win-win-koncept för både näringsliv och samhälle.
Att övernatta på Kastelholms bästa plats med utsikt över Slottssundet omsluten av den gamla trädgården och med Slottet i ögonsikte skulle bli näst intill oslagbart både för gästande golfspelare och övriga turister.

Den nya golfbanan ska bäddas in på Stornäset och boendet ska planeras där det är liv och rörelse. Planen ska vara långsiktig och Sunds kommun har alla tiders möjlighet att planera området och delta i utvecklingsarbetet till nytta och glädje för kommunen och hela turist-Åland.
Och en gång för alla – Stornäset ska förbli grönt och inbjudande utan hotell och villor!
Den här visionen lanserade vi i centern för drygt ett år sedan, allt gäller fortfarande. Nu förverkligar vi visionen och driver utvecklingen mot nya höjder!
Tobben Eliasson,
lagtingsledamot (c),
finansutskottets ordförande