DELA

Storföretagen står bakom klimatmålen för Åland

Nyligen stod det klart att utvecklings- och hållbarhetsrådet uppdaterar mål 6. Det nya målet tar nu tydligare sikte på klimatfrågan (nytt huvudmål: Kraftigt minskad klimatpåverkan) och ställer även upp ett klimatneutralitetsmål i linje med vad som finns i omvärlden. Detta har tidigare saknats på Åland, så det är mycket bra att även Åland nu i linje med omvärlden äntligen får ett nettonoll-mål. Åland skulle annars ha hamnat bakefter övriga nordiska länder och Europa. Det är framsynt av utvecklings- och hållbarhetsrådet med lantrådet som ordförande i spetsen att visa vägen i den här frågan och tydligt slå fast att Åland nu ska vara ett klimatneutralt samhälle 2035.
Även ur ett näringslivsperspektiv är det av största vikt att Åland ligger långt framme i klimatfrågan och tar den på största allvar med aktiva åtgärder*. Visst är klimatomställningen komplex och svår på många sätt. Men vi ska även komma ihåg att det också finns massor med möjligheter i omställningen. Ytterst handlar det om morgondagens lönsamhet. Det ser vi tecken på överallt i världen runt omkring oss. Allt från kunder via investeringar till turister går nu allt tydligare i klimatsmart riktning. Ett aktuellt lokalt exempel är det starka intresse som nu finns kring investeringar i havsbaserad vindkraft på Åland. En satsning som kan föra med sig mycket spännande och stora möjligheter för lokalsamhället.
* De åländska storföretagen antog ett gemensamt klimatåtagande år 2020. Syftet är att år för år minska företagens klimatpåverkan.

Caroline Lepistö
vd Ålandhotels och ordförande i nätverksgruppen för hållbara storföretag inom bärkraft.ax
Anders Wiklund
vd Optinova och ordförande i nätverksgruppen för hållbara storföretag inom bärkraft.ax
Joakim Blom
vd Ålandsmejeriet & Ålandsbagarn
Björn Blomqvist
vd Rederi Ab Eckerö
Mats Clemes
vd Transmar
Johannes Dahlman
vd Dahlmans
Ann-Louise Djupsund
vd Hotell Arkipelag
Johan Eriksson
vd Inficon Aaland Ab
Rebecka Eriksson
vvd Eriksson Capital
Christer Fahlstedt
vd Paf
Jan Hanses
vd Viking Line
Tony Karlström
vd Alandia
Niklas Lampi
vd Mathias Eriksson & Mariehamns Parti
Henrik Lundberg
vd Åland Post
Thomas Lundberg
vd Ömsen
Stefan Rumander
vd Landskapets Fastighetsverk
Niclas Södergård
vd Crosskey
Christer Söderström
fabrikschef Orkla
Peter Wiklöf
vd Ålandsbanken