DELA

Stora underskott i pensionsfonden

Nu skriver före detta finansansvarig, Olof Erland med flera, i en insändare: ”fel att dränerar våra framtida pensioner”. Då syftar de på den pensionsfond landskapet är ansvarig för. Att nu klagar på en utredning om möjligheten att använda pensionsfondens kapital till på Åland nyttiga investeringar och projekt är förvånande.
Som initierad borde Erland i stället ha kritiserat att landskapets pensionsfond är underfinansierad, kanske till 70 procent, vilket betyder att pengarna använts för annat ändamål. Även att hälften årets pensionsutbetalningar, 9 miljoner euro, tas från driftsbudgeten samt det sorgliga faktum att landskapsregeringen inte har full kontroll över sina pensionsskulder.

Sedan kan man diskutera hur och var en pensionsfond skall investera för att ge den långsiktigt bästa avkastningen. Enligt vår uppfattning kan det till ock med vara sundare att investera i fastighetsbolag, med något lägre avkastning, än att låta pengarna rinna ut över driftsbudgeten och därtill skapa mera (drifts-) kostnader i slutändan. För det skall ju ändå vara en väl avvägd och diversifierad riskspridning i en fond som denna.

Den stora frågan kanske ändå är; hur har detta kunna hända och varför har inte en ansvarsfull finansansvarig som Olof Erland, eller någon annan på den stolen, tagit tag i detta stora underskott i pensionsfonden?
Rolf Granlund och Erik Schütten
språkrör för Ålands Framtid