DELA

Stora lån Finströms problem

Finströms ekonomi är i dåligt skick.
Utan att jag har något ansvar för den reagerar jag över kommunstyrelsens ordförande Roger Höglunds uttalande i tidningarna att det nya landskapsandelssystemet innebär att Finström hamnade i ”en dålig klass”.
Jag var själv aktiv i både lagting och kommunförbundets styrelse i samband med revideringen och tillkomsten av den nya landskapsandelslagen år 2007. Samtliga partier och lagtingsledamöter, av vilka flera hade ledande positioner i styrelse och fullmäktige i Finström, ansåg att lagen uppfyllde förväntningarna . Det innebär bl.a. att inga speciella landskapsandelar till kommunerna för investeringar kommer i framtiden att beviljas utan istället höjs andelarna för driftskostnaderna väsentligt för att istället möjliggöra för kommunerna att spara för framtida investeringar.

Min uppfattning är att Finströms kommuns ekonomiska bekymmer beror på den höga lånebördan, som bl.a. byggandet av simhallen innebar och nu står man inför nya satsningar på daghem och skolor. Så det är nog inte landskapsandelssystemet som ställt till det.

Christian Beijar