DELA

Stora insatser görs för skärgården

Brändös kommundirektör John Wrede uttrycker i media sitt missnöje med politiker och kandidater till lagtingsvalet för att de gör för lite och har för få visioner för skärgården. I våra samtal med skärgårdsbor är det inte alls samma tongångar. Tvärtom verkar skärgårdsbor över lag vara betydligt mer tillitsfulla vad gäller skärgårdens möjligheter, än vad vissa kommundirektörer ger uttryck för.

Inför mötet med skärgårdens representanter i Sjökvarteret i tisdags gick vi i landskapsregeringen igenom vilka insatser som gjorts under vår mandatperiod 2005-2007. Här är några exempel:
– Det nya landskapsandelssystemet ger skärgårdskommunerna mer resurser från 2008. Tillskottet gör att de bättre kan utveckla närservicen i form av äldreomsorg, barnomsorg och grundskola. Skärgården behåller dessutom rätten till investeringsstöd.

Näringslivsutveckling. År 2006 anställde landskapet en skärgårdsutvecklare som nu tillsammans med kommunerna jobbar igenom olika uppslag för nya satsningar och initiativ. Målet är att konkret skapa ökad inflyttning och ökade möjligheter till arbete och sysselsättning. Dessutom har bolaget Skärgårdens industrihus bildats.

Kultur i skärgården-projektet inleddes i slutet av 2006. Även där är en projektledare anställd för att tillsammans med kommunernas kulturaktiva skapa ett mer stabilt och uthålligt kulturliv i skärgården. Målet är att genom ett ökat kulturutbud skapa bättre fritidsmöjligheter, trivsel och social samvaro för skärgårdsborna.
Genom särskilda enhetslån för glesbygd och skärgård ger landskapsregeringen skärgården ett gynnsamt läge för byggnation. Landskapsregeringen har stimulerat kommunerna att planlägga attraktiva bostadstomter genom ett särskilt stöd för planering.

Bredband i form av optisk fiberkabel är under utbyggnad i Kumlinge och Brändö. Landskapet har finansierat satsningen med ca 70 procent. Detta för att genom modern IT-teknik koppla upp skärgården mot omvärlden och ge goda förutsättningar för distansarbete.
Skola och idrottshall har byggts i Brändö, Sottunga inleder en omfattande restaurering av sin grundskola och planer finns för utbyggnad av omsorgen på Kökar.
Landskapsregeringen efterskänkte erhållna lån till Kumlinge för att i Enklinge etablera verksamheten Neurocity. Beklagligt nog verkar projektet falla av andra orsaker. Vi var också med och räddade apoteket i Kumlinge.

Skärgårdstrafiken har upprätthållits, en ny färja till Föglö byggs som bäst i Estland och en utredning om tunnel till Föglö görs.
Inom ramen för Interreg har beviljats finansiering för projektet BUS, Barnens och ungdomarnas skärgård och nu undersöker vi möjligheten att stöda en ambulerande ungdomsgård i skärgården, en husbil i SKUNKs regi. I Vårdö placeras ett minnesmärke och en vandringsled till minne av Sally Salminen.
Några skärgårdsföretag är med i Åland Form-projektet vars syfte är att genom ny design lyfta attraktionskraften för traditionella produkter och turistanläggningar. Dessutom har regelverket för stöden till skärgårdsbutikerna förenklats.

Vi tror att skärgårdsborna ser att ansträngningar faktiskt görs. Därför låter dom inte heller lika missnöjda som John Wrede. Det finns också många politiker som känner till skärgårdens levnadsvillkor och som har en uppriktig vilja att vara med och utveckla regionen.
Det är viktigt att skärgårdens kommundirektörer och landskapets politiker fortsätter dialogen i konstruktiv anda. Det är bara genom samverkan och ömsesidig respekt och förståelse vi kan komma till konkreta resultat.

Camilla Gunell (s)
Jörgen Strand (fs)
Runar Karlsson (c)