DELA

Stor sprickzon utanför färjläget i Degerby

Man borrar i skrivande stund berghål för att kontrollera bergets kvalitet för kommande tunnelbygge. Provborrningarna utföres enligt lokala medier cirka 700 meter upp på land.

Det stämmer att bergets kvalitet på land i Degerby är någorlunda bra. Förhållandena är dock totalt annorlunda i farleden som passerar Degerby. Med start cirka 30 meter utanför färjläget i Degerby löper det en stor sprickzon som går i nordsydlig riktning i åtminstone tio kilometer, dess bredd är åtminstone 400 meter och mera än 40 meter djup. Sprickzonen innehåller stora håligheter innehållandes naturgrus i stora mängder. Bergstrukturen är närmast att jämföras med en frusen tvättsvamp.

Hur kan jag då så säkert påstå detta? Vårt företag har gjort tre relativt stora hamn och brobyggen inom sträckan Flisö, Degerby och Nötö.

När vi byggde Degerby färjfäste och skulle borra för bergförankringar för den yttre dykdalben råkade vi in i sprickzonen. Först var berget helt i ca sex meter varefter det började spruta upp natursten i finfördelad fraktion genom borröret tillsammans med vatten. Efter att försökt rengöra berghålet från naturstenen med hjälp av tryckluft uppmärksammades jag av att vattnet fullständigt kokade upp mot fyren utanför Fiskförädlingen i norr och utanför Seagrams i söder.

Det var stora kaskader av luft från borrningen som kokade upp cirka 500 meter i vardera riktningen från borrpunkten. Vi tog en båt och åkte ut varvid vi noterade att hela fjärden bubblade av småbubblor förutom de två stora kaskaderna.

Hela fjärden mot Skrovsö och upp till Spettarhålet var gråfärgad av frigjord lera till följd av luft som håligheter i berget frigjorde i flera dagar efter borrningen.

Likartade upplevelser hade vi både vid byggande av Nötö bro och hamnen för fiskodlingen i Flisö.

BENGT ERIKSSON

BYGG AB