DELA

Stor potential i turismen på Åland

Turismen på Åland och dess betydelse för det åländska samhället diskuteras alldeles för lite. Var femte ålänning i den privata sektorn jobbar inom turismen och turismen står totalt för 27 procent av Ålands BNP (Åsub). Turismen är en basnäring för Åland.

Den åländska turismen står dock inför stora utmaningar. Utmaningarna kan sammanfattas i tre punkter. Den första, teknologin, skapar förutsättningar för nya resetjänster och plattformar som våra besökare i snabb takt anammar. Samtidigt kräver besökaren att destinationen hänger med i utvecklingen för att framstå som ett tänkbart alternativ i valet av resmål.

Den andra utmaningen är att sociala medias betydelse ökar. Då våra besökare delar sina resplaner före de kommer till Åland, sina erfarenheter på plats och värdesätter sina upplevelser efter besöket ändrar både branschens och Visit Ålands sätt att verka för ett attraktivare Åland. Informationsflödet blir ett annat och transparensen ökar. Företagen och destinationsmarknadsföringsorganisationen äger inte längre kunden och antalet tredje parter som samlar och delar information om destinationer ökar.

Den tredje utmaningen är ett resultat av de två första–konsumentens förändrade resebeteende. Tillgången till information och de tekniska lösningarna ger våra besökare övertaget, vilket bland annat leder till att de blir allt mer krävande. Beslutsprocessen försnabbas, tidigare mellanhänder faller bort och varumärkets betydelse ökar då̊ konsumenten söker snabba svar om kundvärde i olika upplevelser. Det blir allt viktigare att möta och överträffa konsumentens individuella förväntningar om Åland.

Anders Holmberg är kritisk till turismens framtid (Nyan 12 sept 2016). Jag håller inte helt med. Faktum är att övernattningarna sen ett par år tillbaka igen ökar, att den totala landturisminkomsten på Åland de senaste decennierna konstant ökat samt att landturismens förädlingsvärde nästan fördubblats sen 2004 (Åsub). Vi ser en förändrad turism, där något färre besöker oss men lämnar mera efter sig. Men, där utveckling är ett måste för att även i framtiden garantera intressanta och attraktiva besökarupplevelser.

Med detta sagt, håller jag med Anders Holmberg om att destinationsutveckling och nya investeringar behövs för att Åland i framtiden skall vara ett konkurrenskraftigt alternativ och att destinationsutvecklingen uttryckligen sker i samarbete. Det är också viktigt att påvisa hela bilden i frågan om behovet och riktningen av utveckling i den åländska turismen. Därmed har även Visit Ålands arbete ändrats och destinationsutvecklingen och vår roll som samordnare av nätverk, projekt och partnerskap blivit allt viktigare.

Anders Holmberg är varmt välkommen att delta i samarbetet.

Lotta Berner Sjölund,

vd Visit Åland