DELA

Stor oro på Kumlinge

Näringslivsnämnden i Kumlinge har under sina senaste möten diskuterat kring ett ärende som kallas ”Försämrad infrastruktur”. Med infrastruktur menar nämnden inte gropiga vägar, avsaknad av kulturhus, brist på allmänna parkeringar och busskurer. Nej, näringslivsnämnden i Kumlinge pratar om grundläggande trygghet som skall vara en självklarhet i det land vi bor i. Nämnden känner stor oro inför framtiden: Kommer vi att kunna bo kvar? Kan vi locka inflyttning, så välbehövd, till vår kommun? Är Kumlinge verkligen den trygga plats som vi vill marknadsföra till alla potentiella åter- och inflyttare?

Vi har inte längre tillgång till hälsovårdsberedskap nattetid. Alltför många patienter måste göra en lång och kostsam resa till Mariehamn för vård som man kunde fått på hemmaplan av våra verkligen duktiga hälsovårdare. Kostnaderna för transport med helikopter och sjöbevakning kommer att äta upp hela kakan av inbesparingar. Och om väderförhållanden sätter stop så får inte ens en patient med sjukdomsattack hjälp förrän följande dag. Trygghet?!
Våra barn växer upp helt utan polisens närvaro. Det finns redan barn i Kumlinge som aldrig sett en polisbil på ön. Och de lär växa sig stora innan den syns till nästa gång …  Vi lever i ett laglöst samhälle. Här är allt tillåtet eftersom “he kommer ju ändå int nå snutar hit”. Polisens blotta närvaro skulle ha en lugnande effekt på ungdomar, småbrottslighet och rattfylla. Nu har polisens frånvaro den motsatta effekten. Trygghet?

Trafiken är infrastruktur för oss, så som vägarna för invånare på fasta Åland. Vi i Kumlinge, likadant som invånare på andra öar i skärgården, har fått acceptera indragningar av färjturer år efter år. I år kommer bältet att stramas åt ytterligare.
Landskapsregeringen måste försöka behandla sina avdelningar något så när lika: skall det sparas in genom permitteringar i skolorna och i sjukvården så skall det drabba även trafikavdelningens anställda, det vill säga färjfolket. Fördelningen av inbesparingskakan må vara jämn för de anställda men den är inte jämn för Ålands befolkning. Alla drabbas vi av längre köer till läkare och lärarlösa skolor men merparten av Ålands befolkning har sina vägar kvar.

Näringslivsnämnden i Kumlinge känner stor oro för konsekvenserna av den alltjämt försämrade infrastrukturen som vi är tvungna att klara oss med. Alla på Åland borde ges samma nivå på grundtrygghet. Och det betyder inte att vi ska ha lika många läkare och poliser som på fasta Åland men det betyder att även våra grundläggande behov av trygghet skall vara säkerställda.
Så som kommunen är skyldig att ordna skolskjuts och avfallshantering åt alla kommuninvånare så borde även landskapsregeringen ha skyldigheter gällande basnivån för infrastrukturen – både i staden, på landsbygden och i skärgården. Det är ju lätt att säga “Vi har ordnat, det finns i staden, åk dit” men då ska man inte i nästa valtal snacka om ” levande skärgård”.
Näringslivsnämnden i Kumlinge
gm Satu Numminen